Ministerium får hug for få undervisningstimer
Nogle studerende må nøjes med fem timers undervisning om ugen. Rigsrevision retter hård kritik af ministerium.

Undervisningen på landets universiteter er i flere tilfælde så mangelfuld, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt de studerende overhovedet kan siges at studere.

Ifølge Rigsrevisionen modtager studerende på humanistisk bacheloruddannelse i gennemsnit blot otte timers undervisning. Og helt grelt er det på kandidatuddannelsen, hvor den ugentlige undervisning i snit er begrænset til fem timer.

Bedre ser det ikke ud på de samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor Rigsrevisionen i sin kulegravning af området har set eksempler på, at de studerende nærmest kun undtagelsesvist undervises af forskere.

De få undervisningstimer får nu Rigsrevisionen til at råbe vagt i gevær:

- Det er Rigsrevisionens vurdering, at universiteterne skal kunne godtgøre, at der

på alle uddannelser er et tilstrækkeligt antal undervisningstimer og en tilstrækkelig

forskerdækning af undervisningen til, at de studerende tilbydes en heltidsuddannelse af høj kvalitet, hedder konklusionen i Rigsrevisionens rapport.

Undervisningsministeriet får også kritik for ikke at have ordentligt hånd i hanke med universiteternes mangelfulde undervisning af de studerende, som politikerne gang på gang understreger, at Danmark skal leve af i fremtiden.

- Uddannelsesministeriet bidrager heller ikke via akkreditering til at sikre, at universiteterne tilbyder de studerende et minimum af undervisningstimer, konkluderer Rigsrevisionen.

- Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør stå i spidsen for at definere og

udvikle centrale nøgletal om undervisningen på universiteterne, lyder opfordringen fra Rigsrevisionen.

/ritzau/