DR-journalister taber kæmpe retssag

Krimi

Der er ikke brudt med ytringsfrihed i domme mod journalister efter lægeprogram fra 2008, lyder europæisk dom.

Danske domstole gik ikke på kompromis med ytringsfriheden, da to DR-journalister blev dømt for beskyldninger mod Rigshospitalet og en overlæge.

Sådan lyder afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag i en injuriesag, der drejer sig om programmet "Når lægen ved bedst".

Udsendelsen, der blev bragt 24. september 2008, såede tvivl om Rigshospitalets behandling af patienter med lungehindekræft.

Men hospitalet og overlæge Jens Benn Sørensen fik medhold i, at beskyldningerne var ubeføjede.

Den dom i injuriesagen fra Københavns Byret blev stadfæstet i Østre Landsret i 2011.

Her blev redaktionschef Steen Jensen og journalist Mette Frisk hver idømt 10 dagbøder à 1000 kroner.

Det blev i programmet antydet, at patienterne ikke fik den bedste behandling.

Ifølge udsendelsen betød hensynet til overlægens prestige og økonomi, at der skete unødvendige dødsfald og afkortning af nogle patienters liv.

Men den påstand var der ikke grundlag for, fastslog Landsretten.

Journalisterne mente ikke, at der var tale om beskyldninger, men at udsendelsen videregav patienters kritik.

På den baggrund tog de sagen til Strasbourg med påstanden om, at domstolene nægtede deres ytringsfrihed ved at dømme dem for injurier.

Men menneskeretsdomstolen erklærer sig enig i udfaldet fra de danske retsinstanser.

Domstolene skabte en retfærdig balance mellem retten til ytringsfrihed og beskyttelse af hospitalets og overlægens omdømme.

Derfor er der ingen overtrædelse af menneskerettighedskonventions artikel 10, der handler om ytringsfrihed.

Sådan lyder det fra domstolen, hvor de syv dommere bag afgørelsen er enige.

Journalisterne har nu tre måneder til at anke dommen og forsøge at få den taget op i Storkammeret, der er domstolens højeste instans.

Det er anden gang, at der bliver rejst en sag om artikel 10 mod Danmark.

I 1994 blev det slået fast, at journalist Jens Olav Jersilds ytringsfrihed var blevet krænket, da han blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen.

Sagen drejede sig om et TV-indslag, hvor han blev dømt for at viderebringe racistiske udtalelser fra en gruppe af unge.

Men domstolen slog fast, at Jersild blot ønskede at skildre samfundet.

/ritzau/