Mange efterladte sidder fast i dyb sorg
Længslen bliver ved med at gøre ondt for mange danskere, som har mistet deres kæreste eller ægtefælle.

Sorgen over at miste en livsledsager er så invaliderende for hver femte efterladte, at de har brug for særlig hjælp, viser ny forskning.

De rammes af såkaldt "kompliceret sorg", hvor man isolerer sig fra venner og får problemer med at varetage sit arbejde, skriver Kristeligt Dagblad.

- Sorg er helt almindelig i forbindelse med et tab, men for nogen mennesker finder sorgen ikke sin afslutning, fortæller psykolog Mai-Britt Guldin fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet.

Hun har netop gennemført et ph.d.-studie om problemet blandt over 400 efterladte, og det viser sig, at mange har et stort forbrug af læge, lægevagt, medicin og hospitalsindlæggelser.

- Min forskning viser, at for omkring 20 procent er den følelsesmæssige stress uændret et halvt år efter tabet. Og det er ikke en problemstilling, vi kan tillade os at overse, tilføjer hun.

Derfor bør sundhedsprofessionelle vide mere om sorgreaktioner, så de hårdest ramte efterladte bliver fundet og hjulpet - for eksempel med psykologsamtaler og støtte fra praktiserende læge, lyder det.

- Man skal klæde de professionelle bedre på til at spotte de sorgramte, så vi udnytter ressourcerne mere hensigtsmæssigt, siger Mai-Britt Guldin.

Henrik Dibbern, formand for de praktiserende læger, mener, at danske læger gør et godt arbejde allerede. Men de har dog ingen procedurer for sorgscreening, "og det er ikke realistisk at forvente, at vi vil få det", tilføjer han ifølge Kristeligt Dagblad.

Projektleder Jorit Tellervo fra Palliativt Videnscenter har lavet udviklingsarbejde om, hvordan man lindrer sorg blandt ældre efter ægtefællens død.

- Det er et område, som der bliver talt meget lidt om, men hvor der er et meget stort behov, siger hun.

Tre ud af fire, der mister en ægtefælle, er over 65 år. Derfor efterlyser Jorit Tellervo et opgør med den sorgkultur, vi har omkring særligt ældre, der mister.

- Samfundet har en forventning om, at det er naturligt at miste, når man er gammel, og derfor har vi i mange år ignoreret ældre og sorg og bagatelliseret de følelser, man står med, når man mister sin ægtefælle.

I det nye ph.d.-studie fra Aarhus Universitet er der spurgt til sorgen seks uger efter dødsfaldet og igen seks og 13 måneder efter blandt efterladte, hvis ægtefæller er døde efter langvarig kræft.

/ritzau/