Mænd skal tage orlov

Ikke kun løn, men også bedre mulighed for at kombinere arbejds- og familieliv, bør få en høj prioritet ved overenskomstforhandlingerne. Ikke mindst i lyset af arbejdsgivernes såvel som regeringens stærke ønsker om at presse flere arbejdstimer og mere effektivitet ud af arbejdskraften.
Børnefamilierne skal ikke betale prisen for, at regeringen ikke evner at holde hus med den arbejdskraft, som er til rådighed.
Den moderne familie skal have lov til at være et ligeværdigt fællesskab, hvor man deles om opgaverne. Derfor er det vigtigt, at begge køn har gode muligheder for at gøre en ekstra indsats i familien, især når børnene er små. I modsat fald kommer kvinden let til at hænge på det meste, fordi manden er for lidt hjemme til, at han kan komme ordentligt ind i rutinerne vedrørende indkøb, tøjvask, børneomsorg og så videre.
At give en særlig øremærket orlov kun til faderen, synes jeg dog, ville være for diktatorisk og diskriminerende. Men hvad med at give såvel faderen som moderen to ugers ekstra orlov, som kun de selv kan bruge?
Så kunne forældrene også vælge at holde orlov på samme tid, hvilket vel er det mest idylliske og den bedste start, en nybagt børnefamilie kan få?