Dansk Metal Kvalificeret arbejdskraft er nøglen til fremtidig vækst
Rapporten om "Dansk Økonomi, forår 2017" forudser vækstrater på mere end to procent om året allerede fra i år. Dansk Metal deler det positive syn på dansk økonomi men mener ikke, at den økonomiske fremgang kan fastholdes uden en indsats på uddannelsesområdet.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
En del af den positive udvikling i prognosen fra Det Økonomiske Råd(DØR) tilskrives stigende arbejdsudbud og beskæftigelse. På industriens område er arbejdsløsheden lav, og tendensen peger mod fortsat fald. Derfor fremhæver Dansk Metal, at der er et markant behov for en uddannelsesindsats:

"Jeg deler vismændenes positive syn på dansk økonomi, og selvom der ikke er generelle tendenser til flaskehalse, så er der geografiske og faglige områder, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft lurer i horisonten. Danmark har gennemført mange reformer med henblik på at øge arbejdsudbuddet. Nu er det på tide, at vi satser på opkvalificering af arbejdsstyrken gennem efter- og videreuddannelse. Der er simpelthen behov for flere faglærte, hvis danske industrivirksomheder skal udnytte deres potentiale. Det løser vi kun gennem mere uddannelse og flere praktikpladser", siger forbundsformand i Dansk Metal og medlem af Det Økonomiske Råd Claus Jensen.

Manglen på faglært arbejdskraft afspejler sig i rapportens prognoser på lønudviklingen, hvor der forventes pæne lønstigninger på mere end 2,5 pct. i de kommende år.

"Det glæder mig naturligvis som fagforeningsmand, at rådet forventer en god udvikling i lønnen. Inden for industrien har vi haft meget høj produktivitetsvækst, så der er både plads og råd til pæne lønstigninger. Men skal udviklingen fortsætte, er det helt afgørende, at der satses på forskning og uddannelse, der kan styrke produktiviteten yderligere", siger Claus Jensen.

Vismændene behandler i "Dansk Økonomi, forår 2017" spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft og effekterne heraf - både på dansk økonomi i almindelighed og for de indfødte danskere på arbejdsmarkedet.

"Udenlandsk arbejdskraft kan være en fordel for Danmark, men det skal selvsagt ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Jeg er glad for, at vismændene tager temaet op, men jeg mener, at flere af de anbefalinger, der gives, rammer forbi skiven. Det drejer sig om topskattelettelser til udlændinge og det positive syn på afskaffelse af greencardordningen. Til gengæld kan der være fornuft i et forslag om beskæftigelsesfradrag til udlændinge, der selv har betalt for deres uddannelse i Danmark", siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal og medlem af Det Økonomiske Råd.

Læs mere på De Økonomiske Råds hjemmeside her: https://dors.dk/

For yderligere oplysninger og kommentarer:

Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal, telefon 30831071, thso@danskmetal.dk

Claus Jensen via pressechef i Dansk Metal Jens Dissing Munk, telefon 30178874, jedm@danskmetal.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.