Ingen danske fjorde er rene nok
På trods af, at vandet er blevet renere de seneste 20-30 år, er det stadig kun halvdelen af vandløbene og ingen af fjordene, der opfylder amternes målsætninger for vandkvalitet.

De er måske ikke så rene, at det kan drikkes. Men alligevel. Danske vandløb, søer, fjorde og havområder har fået det betydeligt bedre de seneste 20-30 år.

Alligevel lever vandkvaliteten stadig ikke op til amternes målsætninger, viser nye tal fra »det nationale overvågningsprogram«, som Danmarks Miljøundersøgelser har offentliggjort.

Kun omtrent halvdelen af vandløbene, en tredjedel af søerne og ingen af fjordene opfylder de målsætninger for vandet, som amterne har opstillet.

Når vandet samlet set er blevet renere, skyldes det, at spildevand fra husholdninger og fabrikker bliver renset, og at landmændene ikke pøser lige så meget skidt ud i vandområderne som tidligere.

Det nationale overvågningsprogram blev sat i gang af Folketinget i 1989, efter politikerne blev enige om den første Vandmiljøplan.