Dansk Metal Industriens ansatte arbejder mest
Medarbejdere i industrien arbejder væsentligt mere end i servicesektoren. Det viser en ny analyse fra Dansk Metal.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Fem uger om året. Så meget arbejder en ansat i industrien i gennemsnit mere end en ansat i servicesektoren. Forklaringen skal ifølge cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby findes i, at der er begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft i industrien, og at mange ansættelser i servicesektoren er på deltid.

"Analysen viser, at den gennemsnitlige årlige arbejdstid i industrien er næsten 200 timer højere end i den private servicesektor. Flere og flere af tillidsrepræsentanterne i Metal melder, at de oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på de virksomheder, hvor de arbejder. Derfor er det logisk, at den eksisterende arbejdsstyrke i industrien løber lidt hurtigere i takt med at ordrerne ruller ind", siger Thomas Søby.

I de danske industrivirksomheder er der mere end seks fuldtidsmedarbejdere pr. deltidsmedarbejder. I servicesektoren er der to fuldtidsmedarbejdere pr. deltidsmedarbejder.

I en international sammenligning blandt vores tætteste naboer er vi det land med næstlavest arbejdstid, når man kigger på det danske arbejdsmarked som helhed. Tyskland er det land med den laveste arbejdstid pr. beskæftiget, men Danmark følger tæt efter.

"Betragter man den gennemsnitlige arbejdstid i industrien er billedet meget anderledes. Så veksles næstsidste-pladsen til en placering midt i feltet. Den relativt lave gennemsnitlige arbejdstid er altså et fænomen, der hovedsageligt stammer fra ikke-konkurrenceudsatte brancher, der primært findes i servicesektoren. I den eksportintensive industri ligger antal arbejdstimer på et ganske pænt internationalt niveau", siger Thomas Søby.

I en rundspørge i Dansk Metal vurderer 47,5 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter i industrien, at den virksomhed, de arbejder på, er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er en stigning på mere end fem procentpoint i forhold til sidste år, hvor 42 procent af tillidsrepræsentanterne meldte om mangel på kvalificeret arbejdskraft. I 2014 delte 37 procent denne vurdering.

"Der er selvfølgelig en grænse for, hvor længe den nuværende arbejdsstyrke i industrien kan blive ved at arbejde mere. Derfor er det enormt vigtigt, at vi bevarer fokus på at uddanne flere faglærte, så vi ikke må begynde at sige nej til ordrer. Jeg har store forventninger til, at de kommende treparts-aftaler om efter- og videreuddannelse kan være med til at løfte flere fra ufaglært til faglært niveau", siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Analysen af arbejdstid er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik

Læs hele analysen "Industrien arbejder fem uger mere end servicesektoren" her.

For yderligere info og kommentarer:

Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal, telefon 30831071

Jens Dissing Munk, pressechef i Dansk Metal, telefon 30178874
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.