Indsatte skal tilbage i folkeskolen
Indsatte i landets fængsler får en økonomisk hjælpende hånd til at uddanne sig. Foto: Thomas Borberg / POLFOTO
Indsatte, der aldrig har afsluttet folkeskolens niende og tiende klasse, får nu en mulighed for at vende tilbage til skolebænken.

De indsatte i landets fængsler skal på skolebænken.

I forbindelse med satspuljerne er der afsat 122 millioner kroner over fire år til at styrke uddannelsen af de indsatte i fængsler og arresthuse.

Det handler især om at få dem igennem folkeskolens niende og tiende klasse.

"Det er de fagligt svagest funderede derude, vi skal have fat i. Vi skal sikre, at man får givet dem noget niende og tiende klasse - altså noget læse, regne og skrive-hjælp til dem, der ikke har noget i forvejen. Og så skal de have øget vejledning. Kompetenceafklaring er rigtigt vigtigt for os," forklarer kontorchef Ina Eliasen fra Kriminalforsorgen til Newspaq.

Helt op mod halvdelen af de indsatte i landets fængsler har langt større problemer med at læse, skrive og regne end befolkningen generelt. Og uddannelse er vejen til en tilværelse uden kriminalitet, viser internationale undersøgelser. Foruden en folkeskoleeksamen og mere vejledning, så er der også fokus på at give de indsatte en erhvervsuddannelse.

"Det er jo svært at sige, hvor langt det rækker, men vi kan nå rigtig, rigtig mange af dem med de helt basale behov for uddannelse. Det er en meget fin aftale, der er indgået," siger Ina Eliasen.

Det er for at give de indsatte en chance for et liv uden kriminalitet, forklarer Tom Behnke fra Konservative, der er med i satspuljeforliget.

"Nu giver vi dem mulighed for at hente det tabte hjem. Vi giver dem noget rygstød og selvtillid til at komme videre i deres liv og dermed komme ud og leve et liv uden kriminalitet," siger han til Newspaq.

Allerede i dag er der mulighed for at uddanne sig i fængslerne, og man kan faktisk ligefrem få en universitetsuddannelse. Men det er de færreste, det er aktuelt for, siger Ina Eliasen.

"De aller-allerfleste af vores indsatte har bare brug for at få en helt almindelige grundskoleeksamen eller noget erhvervsuddannelse, så det er der, vi sætter massivt ind," fastslår hun.