Flere landmænd gør oprør mod ny miljølov
Bæredygtigt Landbrug har droppet af følge regeringens randzone-regler. Stor landboforening følger nu efter.

Flere og flere formænd og bestyrelsesmedlemmer i landets magtfulde landbrugsorganisationer erklærer nu, at de ikke vil overholde den nye miljølov om randzoner på deres egne gårde.

Nu står formanden for en af landets magtfulde landboforeninger frem i Radio24syv og fortæller, at han og resten af bestyrelsen i den sønderjyske landboforening, NHL, nægter at overholde lovkravet om at etablere 10 meter randzoner om søer og vandløb.

Dermed bryder de regeringens nye lov om randzoner, der trådte i kraft i lørdags, og som skal forhindre udsivning af næringsstoffer, fosfor og sprøjtegifte i det danske vandmiljø.

Onsdag meldte formanden og et bestyrelsesmedlem i landbrugsforeningen Bæredygtigt Landbrug ud, at de heller ikke ville overholde miljøreglerne.

Og en rundringning til syv landboforeninger foretaget af Radio24syv viser, at fire formænd kender til medlemmer, der blæser på randzoneloven.

- I min landboforening agter vi ikke at overholde den her nye miljølov. Jeg selv og hele min bestyrelse vil dyrke jorden, som vi plejer og dyrke jorden to meter fra søer og vandløb, som vi altid har gjort.

- Vi synes, loven er uretfærdig og nytteløs, siger formanden for den sønderjyske landboforening, Jørgen Popp Petersen, til Radio24syv.

De 30 danske landboforeninger udgør rygraden i den magtfulde paraplyorganisation for landbruget, Landbrug og Fødevarer.

Organisationen opfordrer deres medlemmer til at overholde loven, men har endnu ikke indført sanktioner over for de landboforeninger, der nægter at overholde de nye miljøregler.

Landbrug og Fødevarer har heller ikke indført krav om, at landboforeningerne skal ekskludere de landmænd, der nægter at overholde miljøloven.

Onsdag afbrød miljøminister Ida Auken (SF) al dialog med landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, fordi dens formand stod frem og sagde, at han bevidst brød miljøloven.

Miljøministeren valgte desuden at ekskludere formanden Flemming Fuglede Jørgensen fra et vandtopmøde på Fyn torsdag.

/ritzau/