Fagforeningspres er udbredt på jobbet
Hver syvende lønmodtager oplever, at de er under pres for at være medlem af én bestemt fagforening.

Hvis du oplever, at dine kolleger kigger skævt til dig på jobbet, fordi du ikke er medlem af den samme fagforening som dem, er du ikke den eneste.

Hver syvende lønmodtager oplever stadig, at de udsættes for et pres for at være medlem af én bestemt fagforening, selvom eksklusivaftalerne er afskaffet. Det viser en Gallup-analyse, som Kristelig Fagbevægelse har fået lavet i anledning af, at det fredag er et år siden, at Menneskeretsdomstolen dømte fagforeningstvang ulovligt.

I undersøgelsen svarer 14 procent, at de oplever et pres fra arbejdsgiver, tillidsrepræsentant eller kolleger. Og det er faktisk bedre end i 2005, hvor 19 procent oplevede fagforeningspres.

»Det er glædeligt, at der er færre, som oplever at blive presset ind i en bestemt fagforening. At det er tilfældet, bekræftes også af, at vi har haft en massiv medlemsfremgang i 2006. Men frihedens ringe burde brede sig langt hurtigere,« udtaler Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen i en kommentar til undersøgelsen.

Han understreger, at de 14 procent svarer til cirka 350.000 personer.

»Det er rigtig mange. Især når man tager i betragtning, at det er intet mindre end en krænkelse af menneskerettighederne, der sker,« siger Søren Fibiger Olesen.