Elbæk får kritik for topstyring af visionspapir
Alternativets partileder Uffe Elbæk har i visionspapiret "Det næste Danmark" fremlagt 38 idéer, som han mener kan "fremtidssikre" Danmark. Oplægget er tænkt som inspiration - medlemmerne skal først inddrages, hvis visionerne skal omsættes til egentlig politik, siger Uffe Elbæk. Foto: Carsten Bundgaard/Scanpix
Uffe Elbæk er ene afsender på Alternativets store visionsoplæg "Det næste Danmark". Hvad med medlemsdemokrati?

På hver eneste side af Alternativets seneste visionsoplæg står der ét navn: Uffe Elbæk.

Det er partilederens tanker om "Det næste Danmark", som Alternativet i denne uge har offentliggjort. Og det er Uffe Elbæks billede, som næsten fylder én side i udspillet.

Processen får kritik af nogle medlemmer på weekendens landsmøde.

- Jeg kunne så godt tænke mig, at udspil fra Christiansborg ikke bliver præsenteret i den nationale presse først. At vi kender til udspillet ude i lokalforeningerne som de første.

- Så kunne vi lokalt tænke over, hvordan vi kan følge op på forslaget. Vi kunne tage lokalt ejerskab, inden det bliver præsenteret floromvundet i pressen, siger et kvindeligt medlem fra talerstolen.

På landsmødet er partiets politikudvikling og medlemstilbagegang på 1250 personer blevet et tema, som flere tager op:

- Da jeg startede i Alternativet, var det sådan, at når man fik en idé, sagde man: Fed idé - den passer med vores visioner!

- Nu har vi mistet lidt af den bevægelsesånd. Vi har fået bestyrelser og magtkampe, siger et andet kvindeligt medlem fra talerstolen.

På landsmødet i 2017 besluttede Alternativet at gennemføre en evaluering af partiets politikudvikling. Den foreligger nu og peger på flere problemer.

Problemer, som måske kan være en del af forklaringen på, hvorfor medlemmerne siver.

Blandt andet er der "uklarhed" om, hvilke former for politik Alternativet skaber, hvem der har mandat til at træffe beslutninger, og hvilke processer politikudviklingen skal gå igennem.

Evalueringen indeholder i alt fem behov, som skal afhjælpes. Blandt dem er, at Alternativets medlemmer mangler at få afklaret rammerne for, hvordan de kan udvikle politik.

Uffe Elbæk mener, at evalueringen viser, at Alternativet sætter medlemsdemokratiet højt:

- Jeg synes, at landsledelsen har taget evalueringen af politikudvikling dybt alvorligt. Nu ligger der et digert værk om, hvordan vi kan gøre politikudviklingen meningsfuld for medlemmerne.

- Det er netop, fordi vi tager politikudviklingen fra medlemmerne alvorligt, siger Uffe Elbæk.

Men hvorfor har partilederen så selv skrevet hele oplægget til "Det næste Danmark"?

Uffe Elbæk forsvarer processen med, at der ikke er tale om politikudvikling, men om visioner:

- Vi starter altid tingene nedefra, når det handler om at formulere egentlig politik, som skal ind i partiprogrammet.

- Det her er en gave fra mig, som politisk leder til mine medlemmer, til mine tillidsvalgte. Som politisk leder har jeg også lyst til at udfordre og sige: Skal vi ikke rykke barren?

- Hvis det her skal blive til politik i partiprogrammet eller fremsættes i Folketingssalen, så skal det bearbejdes nedefra. Men det her er min inspirationsgave til mine medlemmer, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/