Connie H.: Ned med bilernes CO2-udslip
Fra 2020 skal personbiler og varebiler udstøde betydeligt færre klimagasser end i dag, siger nyt EU-forslag.

Fra 2020 skærper EU grænsen for, hvor stort et udslip af drivhusgassen CO2 der må kommer fra nye personbiler og lette varebiler. For personbiler bliver loftet 95 gram CO2 pr. kørt kilometer, hvor gennemsnittet sidste år var 135,7 gram pr. kilometer.

Sådan lyder det forslag, som klimakommissær Connie Hedegaard onsdag fremlægger i Bruxelles.

Det vil fra 2020 spare Europas forbrugere for 200 milliarder kroner om året til import af brændstof og give bilejere en gennemsnitsbesparelse på over 20.000 kroner i køretøjets levetid, siger hun.

- Med forslaget beskytter vi ikke alene klimaet og sparer forbrugerne penge. Vi fremmer også nytænkning og konkurrencedygtighed i Europas bilindustri, og vi skaber et betydeligt antal arbejdspladser. Det er en win-win-situation for alle, erklærer Hedegaard.

Transportområdet er klimapolitikkens evige smertensbarn.

De ny krav sparer atmosfæren for 420 millioner ton CO2 frem mod 2030, men Connie Hedegaard tilføjer, at CO2-kravene til biler skal skærpes yderligere for tiden efter 2020.

Ifølge dagbladet Information forsøger de magtfulde tyske bilproducenter imidlertid at bremse klimakommissærens CO2-krav til nye køretøjer, selv om de offentligt taler for mindre forurenende biler.

Et af problemerne er ifølge bilbranchen, at kravet om 95 gram CO2 er et gennemsnit, der skal nås med forskellige mål for de forskellige bilproducenter.

Producenterne af små biler som Fiat strides nu med BMW og Mercedes, fordi de frygter at blive ramt relativt hårdest.

EU-Kommissionens analyser viser dog, at de ny mål er rentable og omkostningseffektive. Teknologien findes, og den er væsentligt billigere end tidligere antaget.

EU kræver i forvejen som delmål, at personbiler i 2015 højst må udlede 130 gram CO2 for hver kilometer. For varebiler skal CO2-udslippet i 2020 være nede på 147 gram pr. kilometer fra godt 181 gram i 2010.

EU-Parlamentet og ministerrådet skal nu behandle Hedegaards forslag.

/ritzau/