Byrådsmedlem: Kommuners IT-system gør alvorligt syge mere syge
Blog

Af Ulf Harbo
Se alle blogindlæg

Om Ulf Harbo

Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

KOMMUNERNES SYSTEMER er opsat ulovligt, hvilket gør alvorligt syge mennesker mere syge.

Som partsrepræsentant for mennesker med alvorlige handicaps som autisme, angst, PTSD, kronisk stress og depression oplever jeg ofte, at disse menneskers helbred bliver ganske alvorligt forværret ved kontakten med kommunen.

Særligt hvis de har gennemlevet mange år i kontanthjælpssystemet uden arbejdsevne ser jeg, at disse mennesker er blevet ekstremt overfølsomme over for enhver kontakt med kommunen, og at de oplever fysiske og psykiske sammenbrud med besvimelser og selvmordstanker, som de værste symptomer.

Særligt breve med indkaldelser til jobsamtaler - med standardformuleringer om, at borgeren skal møde personligt på jobcentret for at tale om dine muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse - er meget belastende for borgere.

De er for syge til at starte i en praktik på selv ganske få timer om ugen og er blevet fattiggjort og mishandlet i kontanthjælpssystemet efter et sygedagpengestop - for manges vedkommende 5, 10 eller 15 år siden.

Det samme er varslingsbrevene om 225 timers-reglen, som er alt for lange, som ingen forstår og hvor der står ting som ”Din hjælp kan derfor pr. 1. januar 2018 blive nedsat med: 1029 kr. pr. måned"

NÅR JEG bliver partsrepræsentant i disse sager, gør jeg meget ud af at få kommunen til at forstå, at det er meget vigtigt, at al kommunikation går igennem mig, og at borgeren ikke må modtage breve eller andet, og hvis der påtænkes at sende afgørelser, at jeg adviseres inden, så jeg kan advare borgeren.

Men jeg oplever gang på gang at kommunerne ”glemmer” aftaler og ikke respekterer borgerens ret til at blive repræsenteret.

Der er også mange, der oplever at få breve tilsendt om aftenen, fredag eftermiddag eller sågar i juleferien, hvilket er ekstra belastende, da det ødelægger nattesøvnen, weekenden eller ferien.

Nogle gange beklager kommunen igen og igen, og andre gange skydes skylden på IT-systemet.

Jeg har for nylig fået denne undskyldning:

”Der er ikke tale om breve, jeg som beskæftigelsessagsbehandler sender ud eller ser. De kommer fra KMD. Jeg har forhørt mig hos Borgerservice og Dorthes (opdigtet navn, red.) ydelsessagsbehandler, de kan heller ikke stoppe brevene. ”

MEN ER det i orden, at der sendes breve ud om aftenen, fredag eftermiddag eller i ferien?

I Norddjurs Kommune har vi arbejdet en del med det, og vi fandt ud af, at det ikke var sagsbehandlere, som sad om aftenen eller fredag eftermiddag, men at det var IT-systemet, som sendte brevene ud forsinket på nogle bestemte tidspunkter.

Men hvad med dem, som har en partsrepræsentant og har bedt om at alt sendes til denne og intet sendes til borgeren selv?

Er det overhovedet lovligt, at kommunens IT-system er lavet, så borgeren ikke kan undgå at få breve om indkaldelse til jobsamtaler og varslingsbreve om 225 timers-reglen?

Det har Ombudsmanden faktisk udtalt sig om, og ud fra hans svar er det tydeligt, at kommunerne skal lave IT-systemer, som gør det muligt at borgere ikke får tilsendt disse breve, hvis de har en partsrepræsentant:

”Hvis der foreligger en egentlig partsrepræsentation, vil myndigheden være forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Samtidig vil myndigheden være berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten.”

”Retten til at lade sig repræsentere eller bistå gælder også, når sagsbehandlingen foregår digitalt. Myndighederne skal derfor sikre sig, at retten til partsrepræsentation ikke begrænses, når myndighederne udvikler eller anvender digitale selvbetjeningsløsninger og andre IT-systemer.”

HVEM VIL sørge for, at kommunerne og KMD laver IT-systemer, som er lovlige?

Hvem vil sikre, at vores mest udsatte syge mennesker på kontanthjælp, hvis helbred systematisk forværres af disse ulovlige breve, bliver behandlet lovligt og anstændigt?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.