Brug tidligere narkomaner til at oplyse om narko
Misbrug ? Kokain og hash flyder i stadig større mængder i Danmark, og det er på tide at gøre noget ved det. Tidligere narkomaner gør et stort indtryk på de unge, så vi bør sende flere af dem ud til skolerne, hvor de kan advare om følgerne af et stofmisbru

Ved du, at vi i Danmark har et stigende antal unge voksne, der tager kokain, at hele 36 procent af vores unge mellem 16 og 20 år har prøvet at ryge hash, at nattelivet flyder med stoffer – mere end nogensinde før – og at det er et reelt problem for de ansatte på diskotekerne og dansestederne?I mange år har vi set, at problemerne bliver større og større på dette område, men hvilke ændringer bliver der reelt taget for at forhindre denne stigning?

To forslag

Efter min mening bliver vi nødt til at tage skeen over i den anden hånd og gøre en langt større og mere struktureret indsats på netop dette område. Vi bliver nødt til at gøre brug af ressourcer, som bliver brugt i alt for lille en udstrækning. Især set i lyset af denne konstante stigning af eksperimenteren med stoffer. Og hvordan kunne vi så gøre det? For det første kunne man gøre det til et obligatorisk emne i folkeskolen – ment på den måde, at man tager emnet op et par dage hvert år fra sjette til og med niende/tiende klasse, men set fra forskellige vinkler på de forskellige klassetrin, så man hele tiden tilpasser undervisningen og informationen til de unges alder og virkelighedsopfattelse.For det andet kunne man gøre brug af de ressourcer, som efter min mening bliver brugt alt for lidt. Nemlig de tidligere misbrugere. Dem kunne man bruge i langt større udstrækning, end man gør i dag. Simpelthen få skabt en pulje af tidligere misbrugere og uddanne dem i at give foredrag om stoffer og deres bivirkninger.Jeg er sikker på, at mange tidligere misbrugere ville have det rigtig godt med at forhindre unge i at komme ud i et misbrug ved at dele ud af deres personlige erfaringer og ved at fortælle, hvad det egentlig er, der sker med en person, når han tager stoffer.

De unge lytter

Det er helt klart min erfaring fra det forebyggende arbejde, jeg har været involveret i, at de unge virkelig lytter og virkelig forstår, hvad stoffer gør, når en tidligere misbruger fortæller sin helt personlige historie. Jeg gør blandt andet brug af tidligere misbrugere fra rehabiliteringsprogrammet Narconon, som er blevet afvænnet med L. Ron Hubbards afvænningsmetode. De fortæller for eksempel, hvorfor man som oftest starter i et stofmisbrug, hvad stofferne gør ved personligheden, hvad der sker med sindet og hukommelsen og hvorfor. Derudover kan de unge altid stille spørgsmål også om personens liv. Og jo, det virker! Unge responderer faktisk godt på sådanne foredrag og forebyggende arbejde. De fleste unge er fornuftige og kan godt tage en sund beslutning, når det drejer sig om stoffer, hvis vi bare giver dem muligheden for det.Derfor vil jeg håbe, at politikere i det nye år vil tage disse ord til sig og være med til at arrangere en mere struktureret og mere effektiv narkoforebyggelse.