Boligpriserne holder skindet på næsen
Priserne på huse er stabiliseret. Men set over et år, har der været prisfald på alle boligtyper.

Priserne på fast ejendom bryder den onde cirkel og holder snuden over vandet.

* Fra maj til juni 2012 var priserne på enfamiliehuse uændrede på landsplan, mens de steg med 1,8 procent for ejerlejligheder og 3,8 procent for sommerhuse.

* I juni var den gennemsnitlige salgspris 1.780.000 kroner for enfamiliehuse, 1.661.000 kroner for ejerlejligheder og 1.146.000 kroner for sommerhuse.

* Det seneste år har der været prisfald for alle ejendomskategorier.

* På et år er enfamiliehuse faldet med 6,2 procent, procent på ejerlejligheder er faldet med 3,7 procent, mens sommerhuse har mistet 4,2 procent af deres værdi.

Kilde: Danmarks Statistik.

NB: Danmarks Statistik oplyser, at opgørelsen er beregnet på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet (for nyeste måned cirka 70 procent af det endelige antal handler), hvorfor tallene for de seneste måneder er behæftet med usikkerhed.

/ritzau/