Boligematadorer nærmest frikendt
Retssag ? Fyns største udlejer af private boliger fik langt blidere medfart i Østre Landsret

Rolf Barfoed blev pure frikendt, og sønnen Frederik Barfoed fik annulleret sin straf, efter at Østre Landsret behandlede deres sag om påstået bedrageri for knap 450.000 kroner mod deres lejere.»Det er en kæmpe lussing til politiet,« siger 36-årige Frederik Barfoed, som i byretten blev idømt syv måneders fængsel, hvoraf de fem blev gjort betinget, samt en bøde på 100.000 kroner.»Jeg har det godt lige nu. Vi opfatter dommen som en frifindelse,« siger Frederik Barfoed, som har titel af koncerndirektør.

Straf ikke fastsat

Landsretten fandt ikke, at anklagemyndigheden trods flere års efterforskning kunne bevise i fuldt omfang, at Frederik Barfoed havde bedraget sine lejere.De tre landsdommere og tre domsmænd kunne højest svinge sig op til at kende ham skyldig i forsøg på bedrageri, og derfor annullerede de både fængselsstraf og tillægsbøde. Hvis Frederik Barfoed undlader at overtræder straffeloven de næste to år, vil straffen hverken blive udmålt eller udløst.Samtidig fandt Landsretten slet ikke, at anklagemyndigheden havde været i stand til at bevise, at 65-årige Rolf Barfoed havde været med i bedrageriforsøget, og derfor blev han frikendt.

Assurandr dmt

De to var tiltalt for at have skruet huslejen ulovligt højt op ved at bede lejerne betale for fiktive forsikringspræmier.Frederik Barfoed mente derimod, firmaet var i sin gode ret til at regulere huslejen, fordi Barfoeds store korps af håndværkere selv udbedrer hovedparten af de forsikringsskader, der opstår på koncernens 3250 lejemål.Til det formål fik de en Codan-assurandør til at udfærdige nogle kalkuler over, hvad en forsikring kunne koste, hvis selskabet undlod selv at udbedre skaderne. De beregninger brugte koncernen efterfølgende, når de satte huslejen op.Assurandøren blev også dømt for forsøg på bedrageri.

Sag er smuldret

Allerede i byretten blev Frederik Barfoed frikendt for at have fået udbetalt 1,5 million kroner fra Grundejernes Investeringsfond, uden på forhånd at have fået lejernes accept.Dermed er den stort anlagte sag mere eller mindre smuldret for anklagemyndigheden.Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra statsadvokatassessor Morten Ebbe Nielsen, som har ført sagen, da han er taget på juleferie.

Sagen er slut

Statsadvokatassessor Bo Bjerregaard fra Statsadvokaturen for Fyn oplyser, at anklagemyndigheden tager afgørelsen til efterretning.»Landsrettens dom er endelig, og kun straffen kan forsøges anket. Men så principiel vurderer vi ikke, den er,« siger Bo Bjerregaard.Den familieejede koncern har ejendomme for 3,7 milliarder kroner på Fyn, i Trekantområdet og i København.