Blogindlæg Blogger: Sådan hjælper vi bedst de hjemløse

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

ET GODT OG RETFÆRDIGT SAMFUND kan kendes på, hvordan det behandler sine dårligst stillede borgere. Og de af os, der efterhånden har boet i storbyen i nogle år, har ved selvsyn kunnet konstatere, hvordan der er dukket et helt nyt syn op i gadebilledet: Nu ligger der folk og sover på gaden. I tunnellen mellem Sortedamssøen og Peblingesøen ligger der snavset brunt pap - der er brugt som seng af vores hjemløse medborgere.

At der kommer flere og flere hjemløse er ikke bare en mavefornemmelse, nogle af os går rundt med. Ifølge den seneste optælling fra VIVE, Det Nationale Forskings- og Analysecenter for Velfærd, er der nu 6.635 hjemløse mennesker i Danmark. Det er en stigning på næsten 33 procent siden 2009.

I den forbindelse er det også meget trist, at der bliver flere og flere hjemløse blandt de unge: I dag er mere end hver tredje hjemløs under 30 år. Det er en stigning på over 100 procent for den aldersgruppe siden 2009. Én åbenlys forklaring er manglen på billige boliger. En anden forklaring er kontanthjælpsreformen fra 2014, som medførte at unge under 30 uden uddannelse ikke længere kan få kontanthjælp. Partierne bag aftalen håbede, at det ville få de unge til at gå i skole, men i stedet er en masse af dem endt på gaden, foran skolen.

PROBLEMERNE MED HJEMLØSHED ER SYSTEMATISK: Det handler om meget forskellige ting som uddannelsesniveau, om et eksklusivt boligmarked, om økonomisk ulighed, stofmisbrug og ubehandlet psykisk sygdom. Problemerne er dermed ligeså mangfoldige, som gruppen af hjemløse mennesker er. Det handler om at blive fastholdt i hjemløshed, når det er umuligt at få arbejde, fordi éns tøj lugter og man har dårlige tænder. Og for Christiansborg-politikerne må det helt klare pejlemærke være at forebygge hjemløshed; ikke at sørge for at den hjemløse kan placeres på et herberg, efter at han eller hun allerede er endt på gaden.

Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal tage os af dem, der netop nu ikke har tag over hovedet. Det er selvfølgelig også samfundets opgave at forhindre disse hundredevis af menneskeliv i at sygne hen i gaderne omkring os. Derfor er Alternativet i dag kommet med ti forslag til, udviklet sammen med hjemløse, hvad vi kan gøre for at hjælpe lige nu.

Man kan læse forslaget i sin helhed på Alternativets hjemmeside; foreløbig vil jeg blot fremhæve tre.

ET AF VORES FORSLAG ER SÅRE SIMPELT: Vi skal skaffe de hjemløse et sted at bo. Det behøver ikke at være en tre-værelses i bycentrum, og det behøver ikke at være en permanent løsning, men vi skal have dem væk fra de kolde bænke. Det kan vi blandt andet gøre ved at facilitere flere containerboliger og venligboliger, eller bofællesskaber med studerende eller andre beboere, som man f.eks. har det i Aarhus.

Vi skal også have afskaffet den nyligt indførte tiggerlov. Det giver ingen mening, at politiet skal bruge tid og ressourcer på at jagte mennesker, der i forvejen er under et enormt pres, for gerninger, der af en eller anden grund har sat andre mennesker i forlegenhed. Dels er det upraktisk og dyrt, men mest af alt, er det slet og ret umenneskeligt at sætte folk i fængsel, bare fordi de har rakt et papkrus frem og bedt om en femmer.

En tredje ting, Alternativet vil arbejde seriøst med, er at øge støtten til civilsamfunds- og brugerorganisationerne. Det vil sige, at flere af de penge, der afsættes til hjemløseindsatsen, skal gå til andet end offentlige indsatser. Det skal vi, fordi vi ved fra erfaring, at civilsamfundet i visse henseender er bedre rustet til at skabe et stabilt og nærværende fællesskab omkring de hjemløse - blandt andet fordi man har mulighed for at holde kontakten over en længere periode. Og der er mange private folk, der gerne vil tage initiativ til at oprette tilbud til hjemløse, og som mest af alt savner vished om, at de vil få støtte ikke bare i år, men også næste år.

Et godt og retfærdigt samfund, kan kendes på hvordan det behandler sine dårligst stillede borgere. Derfor er en helhjertet og øjeblikkelig indsats for landets hjemløse, det eneste rigtige at gøre.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News