Blå tænketank: Røde skatter for 21 milliarder
- En så stor skattestigning er nærmest opskriften på at slå væksten ned i dansk økonomi, lyder det fra cheføkonom Mads Lundby Hansen. Foto: Andy Wong / POLFOTO
Den liberale tænketank Cepos anslår skatte- og afgiftstigningerne under den røde regering til 21 milliarder kroner.

21 milliarder. Så mange kroner betaler lønmodtagere og virksomheder ekstra til statskassen i perioden 2011 til og med 2013.

Det svarer til 1,2 procent af bruttonationalproduktet BNP og til dobbelt så meget som skattestigningerne i Pinsepakken fra 1998, da Poul Nyrup Rasmussens (S) stod i spidsen for en rød regering.

Det viser et notat, som den liberale tænketank Cepos udsender i dag.

- Hvis man øger skatter og afgifter så meget, så gør det indhug i familiernes økonomier, hvilket dæmper privatforbruget. I kombination med den økonomiske krise er det en meget væsentlig forklaring på, hvorfor vi har lavvækst i Danmark, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Skattestigningerne kommer særligt fra Forårspakke 2.0, som betyder skatteforhøjelser på 11 milliarder kroner, bl.a. som følge af højere grønne afgifter.

Genopretningspakken, hvor beløbsgrænserne i skattesystemet bliver fastfrosset indebærer en skattestigning på 12 milliarder kroner, siger Cepos' kugleramme.

Og finansloven for 2012 indebærer en skattestigning på 7,5 milliarder kroner som følge af øgede afgifter på sodavand, øl og slik. Lønmodtagere beskattes, hvis de får en sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver.

Cepos peger endeligt på, at aftalen om den nye skattereform medfører et merprovenu i 2013 som følge af omlægningen af kapitalpensioner.