60 procent flere nyfødte kommer på hospitalet
16 procent flere nyfødte indlægges i dag end for bare få år siden. Foto: Colourbox
Nedskæringer fødselsforberedelse, indlæggelse og efterfødselssamtaler koster dyrt og giver flere fejlernærede babyer.

På ganske få år er der sket en voldsom stigning i antallet af nybagte forældre, som møder op på hospitalet med deres spædbarn.

En helt ny statistik fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at andelen af ambulante henvendelser vedrørende ammerelaterede problemer er steget med 60 procent fra 2008 til 2010.

Andelen af spædbørn, som ender med at blive indlagt pga. dehydrering, ernæringsproblemer eller gulsot, er samtidig steget med hele 16 procent.

Stigningen hænger direkte sammen med de store nedskæringer inden for svangreomsorgen - dvs. på fødselsforberedelse, indlæggelsestid og efterfødselssamtaler med både jordemoder og sundhedsplejerske.

Især nedskæringen i indlæggelsestid, dvs. hvor lang tid den nybagte mor får lov at blive på hospitalet, inden hun bliver sendt hjem, er et stort problem.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at nybagte forældre, som er sendt tidligt hjem, i stedet får besøg af en jordemoder kort efter fødslen, og at der hurtigt etableres kontakt til en sundhedsplejerske, men den anbefaling bliver ikke efterlevet, siger projektleder i Statens Institut for Folkesundhed Vibeke Koushede.

"Det gør, at forældrene ikke er så godt klædt på, som de kunne have været," siger Vibeke Koushede til Newspaq.

Hun er ikke i tvivl om, at besparelserne derfor i virkeligheden betyder øgede udgifter.

"Erfaringer fra udlandet viser, at det er dyrere, når man udskriver alt for tidligt, for der er mange gen-henvendelser, og folk i det hele taget lægger et pres på det øvrige sundhedsvæsen i form af praktiserende læge, skadestuehenvendelser osv.," siger Vibeke Koushede til Newspaq.

Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo bekræfter, at den korte indlæggelsestid er et stigende problem.

"I 2003 havde vi seks procent ambulante fødsler. I dag har vi op mod 40 procent ambulante fødsler, med tidlig udskrivning. Dvs. at rigtig mange nye forældre går hjem med meget kort rådgivning i bagagen," siger Lillian Bondo til Newspaq.

Hendes vurdering er også, at det koster samfundet dyrt, at man har sparet på vejledningen før og efter fødslen.

"Når vi ikke giver den vejledning, så får vi henvendelser, som bunder i angst og usikkerhed. Vi får nogle kvinder, der ikke kender deres egen krops reaktioner godt nok, og som bliver bange, og vi får nogle parforhold, som bliver mere pressede," siger Lillian Bondo og fortsætter:

"Det koster alt sammen på henvendelser til læger og til skadestuer, det koster på usikre parforhold og evt. skilsmisser og depressioner. Alt sådan noget er bare rigtig, rigtig dyrt. Meget dyrere end at lave et godt stykke arbejde fra start."