Taxikrig

Ubers hemmelige kontrakt: Chauffører får dobbelt mundkurv

Med Ubers kontrakt får chaufførerne en juridisk mundkurv på. Samtidig har de blandt andet forbud mod at sige, at de har mundkurv på. Advokat råder chauffører til forsigtighed, mens professor kalder kontrakten et indirekte forbud mod organisering.
- Demokratisk set er det et brud på helt fundamentale retsstatsprincipper. Man kan simpelthen ikke pålægge folk, at de ikke har retten til at ytre sig om deres arbejde. Men det gør de altså her, mener professor Henning Jørgensen.
- Demokratisk set er det et brud på helt fundamentale retsstatsprincipper. Man kan simpelthen ikke pålægge folk, at de ikke har retten til at ytre sig om deres arbejde. Men det gør de altså her, mener professor Henning Jørgensen. Foto: Sophia Juliane Lydolp, Scanpix / Avisen.dk

Når chauffører melder sig til den kontroversielle kørselstjeneste Uber, pålægger kontrakten dem en omfattende tavshedspligt. Samtidig har chaufførerne pligt til at holde kontraktens indhold hemmelig, afslører Avisen.dk i dag.

Dermed får Uber-chaufførerne en slags dobbelt mundkurv på, som forbyder dem at fortælle om en række ting, men som også forbyder dem at fortælle, hvad de ikke må fortælle om.

Det fremgår af en kontrakt, som Avisen.dk er kommet i besiddelse af. Kontrakten er indgået i efteråret mellem en tidligere dansk Uber-chauffør og Ubers hollandske datterselskab Rasier Operations BV.

Advokat: Svært at gennemskue kontrakten

I kontraktens kapitel om "Ejerskab af intellektuel ejendom" oplistes en række emner, som kontrakten kræver forbliver fortrolige. Det tæller blandt andet "tjenesten", "beslægtede metoder", "prissætning" og "prissætningsmetoder".

- Det kan være svært for den almindelige chauffør at gennemskue, hvad man må eller ikke må fortælle.
Asger Segel, advokat

Mundkurven er dog ikke begrænset til de forhold, der nævnes konkret i kontrakten, og samlet set er formuleringerne så brede og generelle, at det er uklart, hvad chaufførerne overhovedet må og ikke må udtale sig om. Det mener advokat Asger Segel, som har gennemlæst kontrakten. Han er specialist i arbejds- og ansættelsesret i selskabet Elmer Advokater.

- Der er uklart, hvad de fortrolige oplysninger omfatter, for det er meget bredt formuleret. Det kan være svært for den almindelige chauffør at gennemskue, hvad man må eller ikke må fortælle, lyder det fra Asger Segel, som dog pointerer, at nogle af punkterne formentlig handler om at beskytte kunders personoplysninger.

Fakta: Det siger kontrakten

Ejerskab af intellektuel ejendom

Parterne forstår, at for at udføre tjenesterne, der påtænkes af denne Aftale, kan det være nødvendigt for parterne at udveksle visse fortrolige og private oplysninger om deres transaktioner, kunder/klienter og andre følsomme oplysninger, som parterne betragter som fortrolige. Disse fortrolige og private oplysninger (“fortrolige oplysninger”), omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

i. Selskabets oplysninger. (1) Tjenesten, og beslægtede metoder, processer og teknologi; (2) prissætning, prissætningsmetoder og faktureringspraksis; (3) markedsføring og finansielle planer; (4) breve, hensigtserklæringer, aftaler og andre interne dokumenter; og (5) finansielle eller andre oplysninger om selskabet eller dets kunder, der ikke er tilgængelige for offentligheden. 

ii. Oplysninger om transportudbyder. (1) oplysninger om dine kunder; (2) din prissætning, prissætningsmetoder og faktureringspraksis; (3) din adresse og kontaktpersoner; (4) dine virksomhedsforslag og bud og eventuelle relaterede breve, hensigtserklæringer, aftaler og andre interne dokumenter opretholdt fortroligt; og (5) finansielle oplysninger om dig, som ikke er tilgængelige for offentligheden. 

Undtagen efter ordre fra offentlig myndighed, der har jurisdiktion, efter modtagelse af en skriftlig anmodning fra en kunde, eller efter skriftlig samtykke fra den anden part, lover og accepterer selskabet og du, at de ikke vil videregive til tredjeparter eller anvende til egen fordel eller til fordel for en tredjepart, nogen fortrolige oplysninger betroet af den anden part eller dens kunder/klienter i udførelsen af tjenester i henhold til denne Aftale.

Denne aftale er ikke et salg, og overdrager ikke nogen rettigheder til dig til ejerskab i eller relateret til tjenesten eller softwaren eller enhver intellektuel ejendomsret ejet eller licenseret af selskabet. Selskabets navn, selskabslogoet og produktnavnene forbundet med tjenesten og softwaren er varemærker tilhørende selskabet eller tredjeparter, og ingen ret eller licens er givet til at bruge dem.

Kilde: Kontrakt mellem dansk Uber-chauffør og Ubers datterselskab Raser Operations BV.

UDVID

Professor: Brud på retsstatsprincipper

Avisen.dk har forelagt kontrakten for professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. Han mener, at Ubers model er designet til at omgå al regulering, som er indgået politisk eller mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark.

- Demokratisk set er det et brud på helt fundamentale retsstatsprincipper.
Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker

- Kontrakten kan jo forstås sådan, at du reelt ikke må give oplysninger om noget til nogen, og hvis du gør, kan de komme efter dig, lyder det fra Henning Jørgensen.

I forhold til principper om ytringsfrihed er det et alvorligt problem, mener han.

- Demokratisk set er det et brud på helt fundamentale retsstatsprincipper. Man kan simpelthen ikke pålægge folk, at de ikke har retten til at ytre sig om deres arbejde. Men det gør de altså her, mener Henning Jørgensen.

Dobbelt mundkurv

Blandt de sidste punkter i aftalen finder man dette punkt, som forbyder chaufføren at fortælle andre, hvad der står i kontrakten:

Aftalens fortrolighed

Du erklærer, at du ikke har oplyst, og accepterer at holde indholdet og vilkårene i denne Aftale fortroligt, medmindre sådanne oplysninger ellers er offentligt tilgængelige eller deres offentliggørelse er påbudt ved lov. Du accepterer at tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre offentliggørelsen af indholdet og vilkårene i denne Aftale, herunder af dine medarbejdere til tredjeparter, og accepterer, at der ikke vil være nogen omtale, direkte eller indirekte, om eventuelle vilkår og betingelser, der er indeholdt heri. Du accepterer kun at offentliggøre vilkårene og betingelserne i Aftalen til de advokater, revisorer, statslige enheder og familiemedlemmer, der har behov for at kende til sådanne oplysninger, og da kun i det omfang, der er absolut nødvendigt. I tilfælde, hvor du måtte oplyse visse vilkår og betingelser i Aftalen til de nødvendige identificerede tredjeparter, accepterer du at informere Rasier om arten og omfanget af offentliggørelsen og accepterer endvidere at underrette de nødvendige tredjeparter om denne fortrolighedsbestemmelse, og tage alle forholdsregler for at sikre, at disse parter ikke selv offentliggør vilkårene og betingelserne i Aftalen.

UDVID

Svært at organisere sig

Er man taxichauffør, kan man frit tale med kollegerne om problemer på jobbet og organisere sig i en fagforening. Men med Ubers mundkurv kan det være umuligt for chaufførerne, mener Henning Jørgensen. Blandt andet kritiserer han, at kontrakten kræver, at eksempelvis emnet "prissætning" skal være fortroligt. Han kritiserer samtidig den "dobbelte" mundkurv, som forbyder chaufførerne at fortælle noget som helst om, hvad der står i deres kontrakt - herunder om deres juridiske mundkurv.

- I praksis er det umuligt at organisere sig, for chaufførerne må formentlig ikke snakke med andre om noget som helst. Og du må ikke engang snakke om, hvad du ikke må snakke om, fordi du også er pålagt at holde kontraktens indhold hemmeligt. Reelt afskriver man fuldstændig retten til at organisere sig, mener Henning Jørgensen.

Vær tilbageholdende

Juridisk er det ikke entydigt, om kontrakten indebærer et forbud mod udtale sig om "prissætning" og "prissætningsmetoder" forbyder Uber-chauffører at tale om deres løn. Alligevel bør man være forsigtig, mener advokat Asger Segel.

- Det fremgår ikke klart, om chaufføren dermed har forbud mod at fortælle, hvad han tjener på for eksempel ugebasis eller månedsbasis. Men jeg ville nok sige til min klient, at han bør være tilbageholdende med at oplyse det, lyder det fra Asger Segel.

Det kan dog blive en besværlig proces, hvis selskabet mener, at chaufføren har brudt kontrakten. Ifølge kontrakten kan det nemlig ende med, at en tvist skal løses i Holland.

- Chaufføren kan så indtage det standpunkt, at han gerne må oplyse om det. Men hvis selskabet så reagerer med en sanktion og mener, at han har misligholdt kontrakten, vil spørgsmålet skulle afgøres af en hollandsk voldgiftsret, siger Asger Segel.

- Vi tror på, at det sikrer partner-chaufførerne en næsten uhørt grad af frihed.
Udtalelse fra Uber

Uber: Uhørt grad af frihed

Avisen.dk har forelagt kritikken for Uber. De skriver i en mail, at modellen med selvstændige chauffører i stedet for ansatte giver masser af frihed til gavn for chaufførerne.

- Vi tror på, at det sikrer partner-chaufførerne en næsten uhørt grad af frihed. Ved at være deres egen chef kan de selv vælge, hvor og hvornår de vil køre. Der er intet mødeskema, og de vælger, hvordan de leverer ydelsen til passagererne, skriver Uber i en mail på engelsk, som Avisen.dk har oversat.

Uber oplyser samtidig, at de sidenhen har opdateret kontrakten, så den er lettere at forstå for chaufførerne. Den opdaterede kontrakt er sendt til Avisen.dk.

Opdateret 6:35 med kommentar fra Uber

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.