Vind og affald skal lune danske hjem
Næsten halvdelen af det danske energibehov vil i 2030 kunne drives af skånsomme energikilder som vindmøller og biomasse, vurderer Ingeniørforeningen. Men det kræver massive investeringer nu og fremover.

Vindmøller, solenergi og biomasse er vejen frem. For det er både godt for miljøet, teknisk muligt og økonomisk favorabelt at øge Danmarks selvforsyning med vedvarende energi, viser en ny energiplan fra Ingeniørforeningen.

Energiplanen lægger op til, at vedvarende energikilder i 2030 skal kunne dække halvdelen af energiforbruget mod 15,5 procent i dag. Samtidig skal CO2-udslippet være halveret. Dermed vil Danmark kunne lune sig ved besparelser på omkring 15 milliarder kroner årligt i 2030.

»Med denne plan har vi vist, at der hverken er tekniske eller økonomiske hindringer på vejen mod et bæredygtigt energisystem i Danmark. Nu er det alene et politisk spørgsmål om, hvornår vi skal gå i gang«, siger formanden for Ingeniørforeningen i Danmark, Lars Bytoft.

Planen lægger op til at satse mere på vedvarende energikilder som vindkraft, solceller, bølgeenergi og biomasse, og at der samtidig skæres markant ned på brugen af kul, olie og gas. Lars Bytoft understreger, at det vil kræve betydelige investeringer nu og i årene fremover, hvis målene skal nås.

FAKTA
Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. I Danmark udgør biomasse indtil videre omkring 70% af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og affald, mens biogas giver et mindre bidrag. Forbruget af biomasse til energiproduktion i Danmark er godt 3-doblet i perioden 1980 til 2004.