Rygerlunger behandles via satellit
Fynske patienter med lungelidelser kan snart lindres takket være banebrydende teknologi

Fra næste år bliver livet lettere for hundredevis af fynboer med rygerlunger. Ny teknologi fra et odenseansk it-firma kan spare nogle af lungepatienterne for længere ophold på hospitalet.

Opfindelsen er en kuffert, der bringer læge og patient i videoforbindelse med hinanden takket være en satellitforbindelse. Udstyr i kufferten sætter samtidig lægen i stand til at følge patientens aktuelle lungefunktion, puls og iltindhold i blodet. Det er disse undersøgelser, der i dag kræver indlæggelse på hospitalet.

Det er lungepatienter fra Sygehus Fyn i Svendborg, der får glæde af den nye opfindelse. Ledende overlæge Michael Hansen-Nord oplyser, at rygerlunger hvert år fører til cirka 800 indlæggelser på den medicinske afdeling i Svendborg.

Takket være den nye teknologi kan cirka en tredjedel af disse patienter i fremtiden slippe for at være indlagt i nogle dage. De resterende patienter er enten for velfungerende eller for syge til at kunne få glæde af kufferten.
»Enten ville de blive sendt hurtigt hjem. Ellers er de så dårlige, at de skal have ilt eller måske lægges i respirator,« fortæller Michael Hansen-Nord.

Overlægen er særdeles imponeret over den nye opfindelse og ser meget store muligheder i teknologien. Han vurderer, at teknikken også kan bruges til andre kroniske sygdomme.
»Det vil også være en mulighed at have kufferter i ambulancer, så lægen kan komme i forbindelse med patienterne, inden de når sygehuset,« siger Michael Hansen-Nord.

Regionrådsformand Carl Holst (V) er også meget begejstret for den nye opfindelse.
»Det er en fordel både for patienten og regionen, som sparer dyre sengedage. Den nye opfindelse er banebrydende og med til at sætte Sygehus Fyn på danmarkskortet og måske verdenskortet,« lyder det fra den politiske leder af den syddanske region.

Udstyret er klar til afprøvning først i det nye år. Og det skal afprøves gennem et stykke tid. Det vil blandt andet ske i et samarbejde med Fåborg-Midtfyn Kommune.

Rygerlunger dækker over en lidelse, hvor folk har svært ved at trække vejret, fordi deres luftveje er forsnævrede. Nye undersøgelser viser, at 40 procent af alle rygere før eller siden vil udvikle rygerlunger.