Rapport afslører opholdssted: Unge sendt væk under tilsynsbesøg
- Hvis det virkelig er tilfældet er det selvfølgelig helt utilstedeligt, siger Christine Hemme, der er lektor i socialt arbejde på VIA University College, til DR Nyheder. Foto: VIA University College

 

Socialtilsynet rejser en opsigtsvækkende kritik af opholdsstedet Gården i deres seneste tilsynsrapport: at ledelsen har forsøgt at forhindre, at tilsynet kom til at tale med de unge på stedet.

- Hvis det virkelig er tilfældet er det selvfølgelig helt utilstedeligt, siger Christine Hemme, der er lektor i socialt arbejde på VIA University College, til DR Nyheder.

Gården er et opholdssted for børn og i Nordjylland. Onsdag fortalte DR om kritik af opholdsstedet, fordi de ikke underrettede kommunen om et påstået seksuelt overgreb begået af en beboer mod en anden beboer på 13 år. Noget som Socialtilsynet også kritiserer, fordi Gården ikke overholder deres skærpede underretningspligt.

To uger efter, at Socialtilsynet var blevet informeret om det påståede seksuelle overgreb på Gården, var de på tilsynsbesøg på Gården. Her blev der føjet flere kritikpunkter til listen, navnlig at der ikke var nogen unge at tale med, selvom Socialtilsynet på forhånd havde aftalt det med Gårdens ledelse.
Og det var ifølge Socialtilsyn Nord ikke tilfældigt, skriver DR Nyheder.

Socialtilsyn Nord skriver i deres tilsynsrapport efter besøg i oktober og november 2017, "...at ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøg bevidst har forhindret, at socialtilsynet kunne tale med de unge."

Under tilsynsbesøget forklarede Gårdens ledelse, at de unge pludselig havde fået mulighed for at være sammen med deres forældre. Men da Socialtilsynet kort efter kom på et nyt og uanmeldt tilsynsbesøg oplyste en af de unge, at en medarbejder havde taget dem på tur til Aalborg, og at de havde fået besked om, at de først måtte komme hjem, når tilsynet var væk.
Det bekymrer flere ekspert på området.

- Hvis det virkelig er tilfældet er det selvfølgelig helt utilstedeligt. At man har en opgave og så faktisk prøver at sløre på det sted, det er meget alvorligt, siger Christine Hemme, der er lektor i socialt arbejde på VIA University College.

Også Bente Adolphsen, der er jurist og konsulent på børne- og ungeområdet finder det stærkt bekymrende.

- Når det efterfølgende viser sig at nogle af de unge faktisk var der men blev sendt på tur for ikke at være der og måtte først komme hjem når tilsynet var gået, så bliver jeg virkelig bekymret, for så kan man jo virkelig ikke stole på opholdsstedet, siger Bente Adolphsen, der er jurist og konsulent på børne- og ungeområdet.

Både Christine Hemme og Bente Adolphsen har gennemgået et stort antal akter i sagen, som DR har indhentet i forbindelse med arbejdet på en dokumentar, der bliver vist på DR1 tirsdag 20.45.

Socialtilsynet omtaler hændelsen som "alvorlige og bekymrende forhold", da det senere varsler skærpet tilsyn mod Gården. Tilsynet mener, at "en sådan praksis ikke vidner om relevante kompetencer til at drive et tilbud og kan virke direkte som en modarbejdelse af socialtilsynets arbejde som består i at løfte kvaliteten i et tilbud til gavn for de anbragte unge."
Socialtilsynet peger direkte på opholdsstedets ledelse, som den ikke vurderer er kompetent.

- Der er i denne vurdering lagt vægt på, at tilbuddets øverste ledelse ikke har sikret, at socialtilsynet har haft adgang til at tale med unge, selv om dette var aftalt, og at der efterfølgende konstateres, at der var to unge som var på tur med en personale og den ene unge har ved tilsynsbesøget fortalt, at de ikke måtte komme hjem før socialtilsynet var kørt.
Gården afviser i deres svar til Socialtilsynet, at det var bevidst, at der ikke var nogle unge hjemme, da Socialtilsynet kom på besøg den 16. oktober. En leder forklarer I en senere mail til Socialtilsynet, at det er den interne kommunikation, der er smuttet og har betydet, at der ikke var unge tilstede.
- Imidlertid vælger socialtilsynet her, at underkende vores forklaring, tilskrive os ond tro og konkludere: bevidst forhindring. Vi finder dette ordvalg særdeles uhensigtsmæssigt, da det er udokumenteret, skriver Gården i et høringssvar.

I første omgang varslede Socialtilsyn Nord et påbud med krav om, at opholdsstedets bestyrelse sikrede, at Gårdens ledelse ikke hindrede Socialtilsynets arbejde.
Men en måned senere bortfaldt varslet, efter at bestyrelsen havde meldt tilbage at den har indskærpet overfor Gårdens ledelse at de skal være "velforberedte på de planlagte tilsyn og strække sig til deres yderste i samarbejdets navn."
Gården er et opholdssted under koncernen Hjorthøjgård. DR har spurgt Hjorthøjgårds ledelse om de skiftende forklaringer på, hvorfor de unge ikke var tilstede under Socialtilsynets besøg, men Hjorthøjgård har ikke ønsket at medvirke i DR's dækning og har ikke besvaret spørgsmålet.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/socialtilsyn-kritiserer-opholdssted-unge-blev-sendt-vaek-under-tilsynsbesoeg