Patienter risikerer ikke længere at betale erstatning tilbage
Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman (S) Foto: Region Nordjylland
Alle Folketingets ni partier er tirsdag blevet enige om en udvidelse af patienterstatningsordningen.

Hvis man først har fået udbetalt en erstatning for en skade, man er blevet påført i sundhedsvæsenet, skal man ikke senere kunne risikere at betale erstatningen tilbage.

Det er samtlige partier i Folketinget tirsdag blevet enige om, oplyser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse:

- Vi har desværre set eksempler på syge mennesker, som pludselig - lang tid efter de har fået udbetalt en erstatning - bliver mødt med krav om at betale pengene tilbage. Det er ikke rimeligt.

Danske Regioner er ifølge formanden for sundhedsudvalget, Ulla Astman (S), meget tilfreds med, at reglerne ændres.

- Selv om det kun sjældent er sket, at regioner har anket og fået omstødt erstatninger, er det godt, at patienterne ikke længere risikerer at komme i klemme.

- Samtidig er det positivt, at der fortsat er mulighed for, at begge parter kan anke afgørelser, siger hun i en pressemeddelelse.

Samtidig udvider partierne også erstatningsordningen, så en række områder, der ikke er omfattet i dag, nu medtages.

Fremover vil alle skader, der forårsages af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, være omfattet af ordningen. Psykiske lægemiddelskader bliver også omfattet.

Ændringerne finansieres ved at indføre et fast egetbidrag på 7300 kroner af alle tilkendte erstatninger. Det betyder, at patienter, der tilkendes en erstatning for en skade, får udbetalt 7300 kroner mindre af erstatningen.

Egetbidraget erstatter de nuværende bagatelgrænser, der betyder, at tilkendte erstatninger på under 10.000 kroner ikke udbetales.

Med de nye regler vil små erstatninger for behandlingsskader således også blive udbetalt - dog fraregnet egetbidraget på 7300 kroner.

Dansk Folkeparti har dog fået indført i aftalen, at partiet vil forsøge at finde finansieringen i finanslovsforhandlingerne, så egenbetaling helt eller delvist bortfalder.

- Det er vigtigt for DF at se, om vi ikke kan finde de her cirka 20 millioner kroner i finansloven, siger handicapordfører Karina Adsbøl (DF).

- Vi synes ikke, det er rimeligt, at patienter, der har været udsat for en skade i vores sundhedssystem, selv skal betale for omlægningen af ordningen.

DF er som regeringens støtteparti det eneste parti, der er inviteret til forhandlinger om finansloven.

/ritzau/