Nyhedsavisen får kritik for Muhammed-video
Pressenævnet mener, at Nyhedsavisen tilsidesatte reglerne for god presseskik, da den viste optagelser af ungdomspolitikere fra Dansk Folkeparti, som forhånede profeten Muhammed.

Chefredaktør David Trads: Pinligt, pressenævn

Videoptagelserne af unge politikere fra Dansk Folkeparti, som forhånede profeten Muhammed, gik i efteråret verden rundt. Nu har Nyhedsavisen, der som de første offentliggjorde filmen, fået en næse af Pressenævnet for at overtræde reglerne for god presseskik.

Et flertal af nævnets medlemmer, mener at sammenkomsten i DFU, hvor de unge politikere morede sig med at tegne Muhammed som en øldrikkende kamel, havde karakter af et privat arrangement uden almen interesse. Derfor kritiseres Nyhedsavisen for at have skrevet om begivenhederne og lagt en videosekvens fra mødet ud på nettet. Et mindretal i Pressenævnet finder ingen grund til at kritisere avisen, da der var tale om et politisk arrangement i et af landets største partier og som derfor har klar offentlig interesse.

Nyhedsavisens chefredaktør, David Trads, hæfter sig ved, at medlemmerne af nævnet ikke er enige.

»Vi er dybt forundrede over nævnets kendelse. Vi overvejer nu, hvad vi vil gøre, herunder om vi vil bringe kendelsen i avisen,« siger David Trads.

Det var DFU-formand Kenneth Kristensen, der i sin tid indbragte sagen for Pressenævnet. Han hilser kendelsen velkommen.

»Vi er godt tilfredse med, at der bliver udtalt kritik af Nyhedsavisen for dens ulækre brug af vores unge medlemmer i forbindelse med lanceringen af en ny avis,« siger Kenneth Kristensen, der ikke mener, at det betyder noget, at afgørelsen ikke er enstemmig.