Nye ferieregler kan koste sygedagpenge
Det er ikke lige meget, hvor man bliver syg i sin ferie. Foto: Colourbox
Nye ferieregler giver ret til erstatningsferie, hvis man bliver syg - men det kan koste sygedagpengene.

Hvis man bliver syg på sin ferie, har man siden 1. maj haft ret til erstatningsferie. Men hvis ferien er lagt uden for et EØS-land, så risikerer man at stå uden penge for de sygdomsramte dage.

Ifølge Dansk Erhverv skal man tænke sig godt om, inden man beder om erstatningsferie i de tilfælde.

- Det skyldes, at man, da man ændrede ferielovens regler om erstatningsferie, ikke samtidig ændrede sygedagpengeloven, siger Charlotte Vester, underdirektør i Dansk Erhverv.

Ifølge sygedagpengeloven har man først ret til sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor man skulle være rejst hjem, men er forhindret på grund af sygdom - så længe ferien altså sker uden for EØS-området.

- Medarbejderen skal tænke sig godt om. Har man råd til at påberåbe sig erstatningsferie og dermed ikke få betaling under sygdommen, når man befinder sig uden for EØS?, spørger Charlotte Vester.

For virksomhederne betyder det, at de skal finde ud af, hvor medarbejderen befinder sig, når der bliver anmodet om sygedagpenge.

Med de nye lovregler har man ret til erstatningsferie, hvis man bliver syg under ferie - dog efter fem karensdage. Der er ikke krav på erstatningsferie for de første fem sygedage under ferie i hvert ferieår.

faktaboks

Fakta om EØS:

EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er betegnelsen for den samarbejdsaftale, som er indgået mellem alle EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein.

Formålet med EØS-aftalen er at sikre fælles regler på en række områder, og kernen i aftalen er den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft.

Kilde: udiverden.dk