Nu skal turisterne ikke gå uden om Danmark
Turismens Vækstråd skal sætte skub i væksten i dansk turisme - nedturen skal bremses.

Turisme er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv med en valutaindtjening på 30 milliarder kroner og beskæftigelse til over 100.000 danskere. Men turisterne går i stigende grad udenom Danmark, og den udvikling skal vendes.

Det skal et nyt Turismens Vækstråd med deltagelse af 40 topchefer i dansk erhvervsliv se på. De skal vride deres hjerner og udvikle idéer, der skal munde ud i en handlingsplan for at skabe vækst i turisterhvervet.

Vækstrådet får administrerende direktør og tidligere konservativ Frederiksberg-borgmester Mads Lebech som formand.

- Turismen spiller en afgørende rolle for Danmarks position internationalt og er bogstavelig talt ren valuta på statsbudgettets bundlinje.

- Jeg ser turismen som en af Danmarks styrkepositioner med et stort og uforløst vækstpotentiale, som vi skal have gjort noget ved, siger Mads Lebech.

Turisme-erhvervet har mistet markedsandele målt på antallet af udenlandske overnatninger.

I tiåret fra 2001 til 2011 var nedgangen på fem procent, mens lande som Tyskland gik frem med 50 procent, Sverige med 25 procent og Finland med 29 procent.

Det er hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta, der har taget initiativ til vækstrådet.

- Trods europæisk gældskrise og lavkonjunktur vokser turismen hastigt på verdensplan og i Europa. Bare ikke i Danmark. Derfor er der behov for at gøre noget nyt, så også Danmark kan få del i den internationale vækst.

- Vi kan ikke bare lade står til, mens vi år for år mister markedsandele til landene omkring os, siger Katia K. Østergaard - administrerende direktør i Horesta.

Vækstrådet vil fungere som en tænketank, der skal identificere og udvikle nye idéer samt afdække mulighederne for synergi og vækst.

Vækstrådet vil også sætte en fælles politisk dagsorden med henblik på at få forbedret de rammevilkår, som erhvervet arbejder under. Rådet mødes første gang fredag.

/ritzau/