Minister: Kun én prøve i naturvidenskab
Foto: Colourbox
Folkeskoleelever bør fremover gå til prøve i fysik i grupper sammen med biologi og geografi, mener minister.

Folkeskolens mundtlige afgangsprøve i fysik/kemi bliver formentlig ændret markant fra næste skoleår. For børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) foreslår, at eleverne eksamineres i både fysik/kemi, biologi og geografi.

Her skal de med praktiske forsøg vise, at de kan bruge den viden, de har fået i undervisningen. Og det skal ske i grupper på to til tre elever. Derudover skal eleverne til en individuel skriftlig prøve i et af de tre fag, skriver Politiken.

- Ved at lave en samlet afgangsprøve for naturfagene kan man prøve eleverne bedre end i dag. Og eleverne vil i højere grad kunne sætte naturfagene i spil i forhold til hinanden, siger Antorini til Politiken.

SF, De Radikale og Enhedslisten bakker op, men oppositionen er kritisk.

Ud over en mundtlig prøve i fysik/kemi kommer eleverne i dag til en skriftlig prøve i enten biologi eller geografi.

Men prøven, der består af en såkaldt multiple choice-test, er blevet kritiseret for at være for simpel. Derfor vil en ny prøve tilgodese alle fag i naturfagsblokken, siger ministeren.

Inden den nye afgangsprøve kan blive til virkelighed, kræver det enighed i folkeskoleforligskredsen. Venstre har endnu ikke taget stilling, mens de konservative er skeptiske:

- Der er ikke grund til helt at udvande fysik/kemi-prøven. Det vil den blive, fordi prøven bliver erstattet af en bred naturfaglig prøve, siger den konservative uddannelsesordfører, Mai Henriksen, til Politiken.

- Det kan få konsekvenser for de senere studievalg, som eleverne skal træffe - vi risikerer, at færre vil vælge de naturfaglige fag, frygter hun.