Ingen dopingsag mod Skibby
Dansk Idrætsforbund vil ikke starte en dopingsag mod den tidligere cykelrytter Jesper Skibby, som for nyligt erkendte at have brugt doping.

Jesper Skibby har for nylig erkendt i en bog, at han har haft et massivt dopingmisbrug under sin karriere. Det fik Dansk Idrætsforbund til at overveje, om man ville starte en dopingsag mod den tidligere cykelrytter. Men tirsdag afgjorde DIF?s dopingudvalg, der er anklagemyndighed i dopingsager, at man ikke vil indlede en dopingsag mod Jesper Skibby.

Reglerne giver ellers mulighed for at rejse sager, der er op til otte år gamle. Men den mulighed vil DIF ikke gøre brug af.

»Det er DIF?s dopingudvalgs opfattelse, at en sag som udgangspunkt kun bør rejses, når idrætsudøveren fortsat er eller kan være aktiv, eller har en ledergerning, og der derfor er aktuel og praktisk grund til at udelukke pågældende fra fortsat aktivt virke inden for idrætten.

Jesper Skibby indstillede sin aktive karriere efter Tour de France i 2000, og intet tyder på, at Jesper Skibby vil genoptage sin idræt. Derfor ville en dopingdom med udelukkelse i to år ikke have nogen som helst praktisk betydning for Jesper Skibby.

Det har også spillet med i DIF?s dopingudvalgs beslutning, at dopingudvalget ikke har ønsket at afskrække andre fra åbent at fortælle om et eventuelt dopingmisbrug og derved bidrage til at oplyse om farerne ved dopingmisbrug. DIF?s dopingudvalg har således vurderet, at det i den konkrete sag kunne have gjort større skade end gavn for dopingbekæmpelsen at rejse en sag,« lyder vurderingen fra DIF?s dopingudvalg.

via Listen To News