L&F

Foreningen Biogasbranchen: Danmark er foregangsland med 25 pct. biogas i 2022

Regeringen lægger i sit oplæg til det kommende energiforlig op til en fortsat udbygning på biogasområdet, og at eksisterende biogasanlæg kan fortsætte på de nuværende vilkår en årrække.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"Det er positivt, at regeringen lægger op til en fortsat udbygning med nye biogasanlæg og dermed omstillingen af gassystemet, hvor biogas kan byde ind med lagerbar, vedvarende energi," siger Henrik Høegh, der er formand for Foreningen Biogasbranchen.

Biogas har samme beskæftigelses- og eksportpotentiale som vind, men derudover løser biogassen også danske miljø- og klimaudfordringer og leverer lagerbar, vedvarende energi, forklarer Henrik Høegh.

Med de nuværende krav skal biogasanlæggene øge effektiviteten med 1½ pct. om året, da der allerede er indbygget en automatisk aftrapning af tilskuddene.

"Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for, at biogasanlæggene kan udvide, da det er den vigtigste vej til at kunne øge produktiviteten og mindske omkostningerne," siger Henrik Høegh.

Regeringen lægger op til en udbygning til knap 25 PJ i 2022 svarende til 25 pct. af Danmarks naturgasforbrug.

Med regeringens mål om, at biogas dækker 25 pct. i 2022, er Danmark godt på vej mod fossiluafhængighed i 2050, men der et mål i 2030 om 50 pct.

"Biogasanlæg er ikke kun vigtige i forhold til omstillingen af energisystemet og forsyningssikkerheden, men også i forhold til at realisere Danmarks klimaforpligtelse og regeringens og EUs genanvendelsesmål samt til at sikre næringsstofforsyningen, som kan realisere regeringens økologimål," siger Henrik Høegh.

Fakta:

Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og alle typer af organiske restprodukter fra husholdninger, industri og restauranter til biogas, der er vedvarende energi, der kan lagres i gasnettet og dermed bidrage til forsyningssikkerheden ved at levere el, når solen ikke skinner, og det ikke blæser. Biogas er af Energistyrelsen udpeget som et suverænt brændstof til omstilling af den tunge transport.

Når gyllen afgasses, forbedres gødningsvirkningen, og risikoen for tab af næringsstoffer til vandmiljøet mindskes - samtidig med, at det globale klima beskyttes gennem reduceret tab af drivhusgassen metan fra gylleopbevaringen.

Yderligere oplysninger:

Formand Henrik Høegh, mobil: 30 12 39 72, eller direktør Frank Rosager, mobil: 40 55 10 14
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.