Fattigdomsgrænse er nødvendig

SF arbejder både i København og i Folketinget for indførelse af en fattigdomsgrænse. I Københavns Borgerrepræsentation har SF for nyligt fået vedtaget, at København skal arbejde med en fattigdomsgrænse. Sådan et forslag kan lyde lidt teknisk, men bagved ligger der et ønske om en forbedring for tusindvis af mennesker i vores samfund. Det lidt tekniske lydende forslag handler med andre om anstændighed og medmenneskelighed over for de folk, der er allermest udsat.
Det er især børnene og børnefamilierne, der har behov for et økonomisk løft. Efter fem år med VK-regeringens nedskæringer over for de familer, der i forvejen har det sværest, er indførelsen af en fattigdomsgrænse mere nødvendig, end det har været i mange år.
En definition af hvad fattigdom er, kan være med til at skabe større synlighed af og forståelse for de livsvilkår, som samfundets svageste borgere har. Det gælder ikke mindst de betingelser, som de fattige familiers børn lever under.