FAKTA: Danmark og EU's Natura 2000-områder
Står det til regeringen, skal der "ryddes op" i landets EU-beskyttede natur. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) foreslår at skære 280 kvadratkilometer ud af EU's Natura 2000-områder. Foto: Colourbox/Free
En del af landets EU-beskyttede natur bidrager ikke til at hjælpe de arter, den skal beskytte, mener minister.

Det har vakt opstandelse i naturfredningskredse, at regeringen nu foreslår at skære otte-ni procent af Danmarks nuværende andel af EU-beskyttet natur.

* Danmark er det land i EU, der har den mindste andel af sit landareal udlagt til naturbeskyttelse, hvor der aktivt arbejdes for at bevare dyre- og plantearter.

* Kun 8,3 procent af den danske landjord er i dag udpeget som såkaldt Natura 2000-område, hvilket er betydeligt under EU-gennemsnittet på 18 procent.

* Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) lægger i et nyt udspil op til at skære 28.000 hektar (280 kvadratkilometer) af de 340.000 hektar, som indgår i Natura 2000-netværket.

* Begrundelsen er, at de pågældende områder er landbrug eller byarealer, som ikke bidrager til at beskytte truede planter, dyr og naturtyper.

* Til gengæld foreslås det at udvide eksisterende Natura 2000-områder med 5000 hektar.

* Esben Lunde Larsens forslag er i høring indtil 3. januar 2018.

* Høringssvar og ændringsforslag til Natura 2000 skal sendes til EU-Kommissionen, som skal godkende eventuelle ændringer.

Kilde: EU-Kommissionen, Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/