FAKTA: Åbent brev til ufaglærte i DF

Efterløn. Læs åbent brev til de ufaglærte og kortuddannede i Dansk Folkepartis folketingsgruppe.

Kære

- René Christensen

- Karina Adsbøl

- Morten Marinus

- Liselott Blixt

- Hans Kristian Skibby

- Martin Henriksen

- Mikkel Dencker

- Jørn Dohrmann

- Bent Bøgsted

Vi skriver til jer angående den tilbagetrækningsreform, som blev aftalt mellem V, K, R og DF før sommerferien.

Vi er stærkt bekymrede over denne aftales konsekvenser, særligt for de ufaglærte og kortuddannede danskeres muligheder for en værdig alderdom.

I er ligesom vi ufaglærte eller kortuddannede, og I ved derfor formentligt ligesom os, hvor alvorlige konsekvenser det vil have for mange af vores tidligere kollegaer, at efterlønnen forringes.

I ved ligesom os, at det er en myte, at efterlønnere først og fremmest er højtuddannede, der bruger friheden til at spille golf eller tage på udenlandsrejser. At efterlønnen tværtimod særligt bruges af mennesker, der har været mange år på arbejdsmarkedet i ofte nedslidende funktioner. Og at afskaffelsen af efterlønnen og hævelsen af folkepensionsalderen drastisk vil forringe mulighederne for en værdig alderdom., for netop disse mennesker.

Vi har bemærket, at Dansk Folkeparti har ændret holdning på dagpengespørgsmålet og åbnet op for, at forlænge den nuværende dagpengeperiode med henblik på at forhindre, at arbejdsløse danskere uhensigtsmæssigt kommer i klemme.

Det kvitterer vi positivt for.

Men Dansk Folkeparti sidder også med nøglen til at forhindre forringelsen af efterlønnen og forhøjelsen af pensionsalderen. Derfor vil vi med dette brev opfordre jer til at genrejse diskussionen om efterlønsreformen
i Dansk Folkeparti.

Vi vil på samme vis gøre alt hvad vi kan for at lægge pres på de S, SF og det Radikale Venstre, for at tilbagetrækningsreformen skrinlægges.

Skulle I finde det formålstjenligt at drøfte sagen yderligere, mødes vi gerne med jer.

Venlig hilsen

Christian Juhl, Henning Hyllested, Jørgen Arbo Bæhr og Finn Sørensen
... alle nyvalgte arbejdsmænd i Enhedslisten.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.