Ekspert: Politik betyder intet for asylhop
Danmarks stigende udgifter til asylansøgere har intet at gøre med regeringens politik, fastslår forsker.

Danmarks udgifter til asylansøgere kommer til at stige betydeligt i år. Men det har intet som helst at gøre med regeringens politik.

Det fastslår seniorforsker Thomas Gammeltoft-Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

- Stigningen begyndte allerede, før den nuværende regering trådte til. Og den nye regering har ikke politisk ændret væsentligt på asylreglerne i forhold til, hvem der får og ikke får asyl, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.

Han forsker blandt andet i flygtningeret og EU's udlændingepolitik.

Danmark kommer til at bruge mere end en milliard kroner på asylsystemet i år. Sidste år og forrige år var udgifterne knap 950 millioner kroner, mens de i 2009 lå på omkring en halv milliard og i 2008 under 400 millioner.

- Tendensen med, at antallet af asylansøgere er faldet igennem 00'erne og nu er steget igen de sidste tre-fire år er fuldstændig den samme i resten af Europa, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.

Både oppositionspolitikere og andre forskere har ellers kædet stigningen i udgifter sammen med, at S-SF-R-regeringen har bebudet lempelser i udlændingepolitikken.

Men det afviser Thomas Gammeltoft-Hansen fuldstændig.

- Det er altovervejende personlige forhold som netværk, familie, sprogfællesskab, kulturfællesskab og geografisk nærhed, der er afgørende, siger han.

Han har blandt andet gennemgået en række interviewundersøgelser med flygtninge, der er blevet spurgt til, hvorfor de søger asyl i et land frem for et andet.

Thomas Gammeltoft-Hansen anerkender, at Sverige op gennem 00'erne modtog markant flere irakiske asylansøgere end Danmark, fordi landet var kendt for en særlig liberal udlændingepolitik.

- Men det er ikke det, der afgør, hvor mange der kommer det ene eller det andet år. De store stigninger og nedgange skyldes altovervejende eksterne faktorer, altså hvordan verdenssituationen ser ud, understreger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Thulesen Dahl holder fast i, at en stram udlændingepolitik er med til at begrænse antallet af asylansøgere.

- Hvis Danmark er kendt som et land, hvor det er forholdsvist nemt at komme ind, og hvor indkomstniveauet er forholdsis pænt, når man kommer ind, så vil Danmark være mere attraktivt at søge til, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/