DSB solgte asbesttog til Iran
I 1997 solgte DSB 150 togvogne til Iran, selvom togene var fyldt med farlig asbest. Dermed sparede DSB millioner af kroner på at rense vognene og tjente samtidig knap otte millioner kroner.

For mindre end tid 10 år siden solgte DSB 150 forældede togvog­ne til Iran, og det var mens asbesten stadig var i togene. Det skriver B.T. tirsdag.

Togene, der kører rundt i Iran i dag, indeholder den samme asbest, som i Danmark har været skyld i dødsfald og alvorlig sygdom blandt tidligere ansatte i DSB.

Salget sparede DSB for 21 millioner kroner til at rense togene for den farlige asbest, og da vognene blev solgt for omkring 50.000 kroner per vogn, tjente DSB reelt knap 30 millioner kroner på at sælge asbesttogene til Iran.

Ifølge vedligeholdelseschef i DSB, Peder Jespersen, er den farlige asbest blev forseglet med plader over passagerkabi­nen, mens der andre steder blev sprøjtet en gummilignende substans på pladerne, som isolerede.