Det ville EU med strejkeretten
EU-Kommissionen ville have besked om optræk til strejker i de 27 medlemslande.

EU-Kommissionen ventes på sit ugentlige møde tirsdag i Strasbourg at opgive at få gennemført den såkaldte Monti II forordning.

Kommissionen tog i sit forslag udgangspunkt i en vurdering af, at EU ikke kan gribe ind i nationale love om strejkeret. Men den ønskede at indføre en ny varsling for konflikter på tværs af landegrænser.

Desuden skulle medlemslandene forpligtes til at varsle Kommissionen, hvis der var optræk til alvorlige konflikter eller sociale uroligheder.

Ifølge Kommissionen skulle reglerne om fri bevægelighed ligestilles med faglige rettigheder.

Det kontroversielle forslag blev fremsat af beskæftigelseskommissær Lázsló Andor i marts i år. Formelt er det kommissær for interinstitutionelle anliggender Maros Sefcovic, der piller forslaget af bordet.

Forslaget er opkaldt efter den nuværende italienske premierminister, Mario Monti. Han er professor i økonomi og tidligere EU-kommissær. I 2010 stod han bag en rapport om en ny strategi for det indre marked. Rapporten dannede baggrund for kommissionens forslag.

Kilde: EU-Kommissionen og 3F

/ritzau/