Den grove vold er på tiltagetog
Selvom blandt andet politistatistikken i årevis har vist, at volden bliver grovere, viser ny undersøgelse fra skadestuerne det modsatte.

Antallet af stiksår, knoglebrud og andre alvorlige følger af grov vold er faldet markant de seneste år. Stik imod hvad blandt andet politistatistikkerne har vist, skriver Berlingske Tidende tirsdag.

En omfattende undersøgelse foretaget på skadestuen på Odense Universitetshospital og Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet viser, at der er blevet færre tilfælde af alvorlig vold, hvor følgerne eksempelvis har været knoglebrud, stiksår på organer, hjerte og hjerne.

I perioden 1991 til 2002 er der registreret 14.316 tilfælde på skadestuen i Odense, og her er antallet af følger fra alvorlig vold faldet fra 18 procent til ni procent.

Dermed viser undersøgelsen noget helt andet end det billede, der kendes fra politiets statistikker, som alene er baseret på antallet af anmeldelser. Og politiets statistik viser i modsætning til undersøgelsen fra Syddansk Universitet at omfanget af både den simple og den alvorligere vold er i betydelig vækst.