Administration 

Danmarks største biologieksperiment

Nyheder

Fra landevejen kan man ikke se slutningen på alléen med træer til begge side. Kun skiltet med påskriften "Gyldensteen Strand" vidner om, at der venter vand for enden.

Det er andet og mere end en strand, der møder de besøgende ved Gyldensteen Strand. Vejen snævrer ind og bliver til en landtange, der åbenbarer et af Danmarks største marine naturgenopretningsprojekter og et biologiprojekt af de helt store.

Den lavvandede lagune, der manifesterer sig til venstre, er saltvand, som har fået lov at løbe ind, hvor der før var marker. Til højre samles egnens regnvand i en ferskvandssø, hvis bred grænser op til et skovbryn, hvor det lokale dåvildt ofte står og holder øje med nyankomne.

Hjælper naturen tilbage til fortiden

Området ud til Gyldensteen Strand blev drevet som landbrug indtil 2010, hvor Aage V. Jensens Fonde købte de 616 hektar med det formål at genoprette naturen. Projektet har gjort Gyldensteen Strand til et af Danmarks største marine naturgenopretningsprojekter.

I den ene ende af arealet er lavet en saltvandslagune.

"Vi kalder det en lagune, for den er mere afgrænset end en fjord, der oftere er en vandtange, som strækker sig lidt ind i landet," siger naturvejleder i Nordfyns Kommune Daniel Sørensen.

I månedsvis kværnede gravemaskiner og bulldozere afsted. Ikke kun for at grave ud til at lade området oversvømme, når digerne skulle væltes, men også for at sikre småøer til det dyreliv, man håbede ville vende tilbage.

Der er lagt solsten ud til sæler, og bunden er gravet, så der enkelte steder bliver op til tre meter dybt, mens der andre steder er fladstrand eller vade, så bunden blottes ved lavvande.

"Det sidste er lavet, så vadefuglene kan komme og spise ved lavvande - vadefugle er dem med de lange ben og de lange næb, og det må du godt citere mig for," griner Daniel.

Oprindeligt var fjorden enkelte steder op til 4,5 meter dyb og blev helt tilbage til Middelalderen brugt som vinterhavn for den nærmeste by Bogenses skibe. De få dybe render i området var velkendte, for kysten ud for Gyldensteen byder ellers på utroligt lavt vand.

"I lagunen er der omkring 15 øer i forskellige størrelser og med forskelligt underlag, nogle med sand, nogle med sten. Der er ikke plantet noget. I stedet holder vi øje med, hvad der vokser naturligt, altså hvad der dukker op af planter og græs, og hvilke fugle der vælger at yngle på de forskellige underlag," lyder det fra Daniel Sørensen.

En hård fødsel: kvalt i alger

Da man rev digerne ned i 2014 og lod saltvandet fra stranden løbe ind og oversvømme lagunen, bød den første sommer af genopretningsprojektet på en hård start.

"Allerede ugen efter der blev lukket vand ind, var der sæler inde og vende i lagunen, og et par måneder efter var der allerede fiskeyngel, muslingelarver, krabber og sandorm. Desværre - men også som forventet - voksede store dele af lagunen til i alger, og der er ikke meget som kan leve i en sådan algesuppe," forklarer Daniel Sørensen.

Blandt andet fordi området har været gødet landbrugsjord, ligger der mange næringsstoffer bundet i jorden, og de fungerer som en dejlig madpakke for alger, forklarer naturvejlederen.

Udviklingen i lagunens vand, havbunden og dyrelivet følges tæt. Syddansk Universitet tager jævnligt prøver af blandt andet bund, vand og biodiversitet for at skabe et datagrundlag til brug ved fremtidig naturgenopretning.

De havstigninger, som sker de næste 100 år, gør det næsten uundgåeligt ikke at føre de gamle inddæmmede fjorde tilbage til havet. Databasen og erfaringerne fra projektet ved Gyldensteen strand kan være en hjælp, når andre områder skal hjælpes tilbage mod deres naturlige udgangspunkt.

Saltvand til fiskene - ferskvand til fuglene

Den inderste del af området er en ferskvandssø uden tilløbende å. Det er lutter regnvand fra markerne rundt om. Fra man anlagde Engsøen, gik der omkring to år, før der kontinuerligt var faldet nok vand til, at søen havde stabiliseret sig.

"Nu er det ved at være godt fyldt op. Der er ikke sået noget, men sørget for at der er forholdsvis lavvandet. De dybeste steder er lige rundt om øerne, for at undgå at ræven går på rov på øerne," siger Daniel Sørensen om de mange små øer, der græsbeklædte stikker op i søen og giver optimale ynglepladser for de fugle, der bygger rede på jorden.

Der er ved at komme dunhammer, siv og rørskov, som der forventes vil brede sig til en stor del af Engsøen og give endnu mere liv og tiltrække nogle andre fugle, som ikke er til stede endnu.

"Vi venter blandt andet på den lille hejre rørdrummen. Den er en sand mester i camouflage, og fordi den er så svær at få øje på, så er man ikke helt sikker på, hvor mange der egentligt findes i Danmark. Få har set den, men flere har hørt den. I middelalderen var man nogle steder bange for at gå ud i mosernes rørskove, fordi man mente, der var spøgelser derude. Rørdrummen, har sådan en underlig strubelyd, som kan høres helt op til fire-fem kilometer væk i stille vejr. Man kan vel sige at rørdrummens sang pustede til overtroen og gjorde folk bange," griner Daniel Sørensen.

På rekordtid et virvar af fugleliv

På Gyldensteen strand er der registreret over 100 forskellige fuglearter. Søen tiltrækker blandt andet fiskehejrer, klyder, terner og måger. Midt på sommeren er en stor del af forskellige andefugle og lappedykkere repræsenteret, og her er også et stort antal blishøns. I efteråret kommer her store flokke af bramgæs, grågæs og canadagæs.

"Jeg er vild med gravænderne. Jeg synes, de er så flotte med deres sorte, brune og kridhvide fjerdragt og et helt rødt næb og de mest nuttede ællinger," siger Daniel Sørensen.

Fuglene på Gyldensteen bliver talt hver uge af to hårdføre ildsjæle, ornitologerne Kurt Due og Jens Bækkelund. Hele området deles op i store kvadrater, så de starter simpelthen fra en ende af med at tælle og registrere - i al slags vejr, hele året rundt.

Optælling og registrering startede de på, allerede et år før projektet gik i gang. Planen er at fortsætte fem-seks år efter åbningen i 2014 for at kunne skabe en database over udviklingen.

"Blandt andet gennem registreringen og takket være billeder fra de besøgende ser vi spændende fugle, som ikke ville være her, hvis ikke der var lukket vand ind på arealerne. De sidste par år er her blandt andet set både silkehejre, sølvhejre, skestork og den lille sort-terne, som ikke har været set på Nordfyn i henved 100 år," siger Daniel Sørensen.

De mange optællinger har sendt Gyldensteen Strand op blandt et af Fyns bedste fuglekigge-steder på kun tre år.

Europas største rovfugl er daglig gæst

Et ældre ørnepar har ynglet i en god årrække på Æbelø nord for Gyldensteen strand. Havørnen kommer næsten forbi dagligt for at jage her. Hen over vinteren har mange forskellige havørne været forbi Gyldensteen strand og lure.

"Her er blevet talt ni på en enkelt dag," nærmest jubler Daniel Sørensen. Men populariteten har en pris.

"Med denne "trængsel" er der i vinter opstået lidt territoriekampe på Æbelø, som er endt med, at ingen desværre har slået sig ned der i år for at yngle. Der er i år lavet indsatser for at lave redetræer til ørnene langs Nordfyns kyst, så flere måske vil slå sig ned. Her er mad nok, så de burde forhåbentligt kunne enes," forklarer Daniel Sørensen

Havørnen er Europas største fugl med et vingefang på helt op til 2,4 meter, og måske det bedste syn i dyreriget. Det siges, at en havørn i luften kan spotte en anden havørn 80 kilometer væk i samme luftrum.

"Det ville svare til, at her fra Gyldensteen strand ville havørnen kunne se en anden havørn nede omkring Fåborg eller på den anden side af Aarhus," siger Daniel Sørensen.

Landtangen - gammel malkevej, nu safarirute

Vejen langs diget er næsten som en safaripark for fugle. Et væld af fugle kan ses og høres fra bilen, og på en god dag kan man se havørnen jage 100 meter ude i vandet. Ved Engsøen er det primært blishøns ørnen jager, og der er mad nok.

"I sidste uge talte vi mellem 1300 og 1400 blishøns," fortæller naturvejlederen.

Langs vejen og ofte også på den kan man møde ællinger og andre fugleunger i forsommeren. Ofte kan man også være nødt til at holde tilbage for en doven flok gæs, der tager sig god tid til at krydse vejen. De føler sig ikke truede af bilerne, og på en særligt doven dag kan en enkelt gås eller to godt finde på at lægge sig på vejen og tage en puster - trafik eller ej.

"Udsigtspunkterne langs Engsøen er nogenlunde skjulte, så hvis man lister ud eller sidder stille længe nok, så kan man virkelig komme til at se fuglene helt tæt på," forklarer Daniel.

I skoven ud mod Engsøen bor en fiskehejrekoloni, og mens forældrene flyver frem og tilbage mellem trætoppene, kan man høre ungerne klapre med næbene fra rederne i håbet om at blive fodret.

"Hvis der kommer rovfugle forbi, så kan man virkelig høre hvor hele hejrekolonien er, for de skræpper alle sammen op i vilden sky, og så kan man høre, at fiskehejren er den fugl, som nok har den grimmeste sangstemme," griner Daniel Sørensen.

Før grusvejen snævrer ind til en landtange mellem lagune og sø, er der anlagt små parkeringspladser. De er indrettet der, hvor der var malkepladser for køerne, der gik på markerne, da området stadig var landbrugsjord.


Mod nord ligger verdens smukkeste ø

Æbelø nord for Gyldensteen Strand ejes også af Aage V. Jensens Fonde. Øen, som man kan gå over til via fladstranden ved Jersore, byder også på et rigt dyreliv med store flokke af dådyr og mufloner.

"Fra stranden og snart fra Langø Mølle er der udsigt mod Æbelø, der tilfældigvis er verdens smukkeste ø,", siger Daniel Sørensen.

Også her har fonden valgt, at naturen skal have lov til at udvikle sig, som den selv ville uden menneskelig påvirkning. Der er stier rundt på øen, lystbåde, der lægger til langs kysten, og et spektakulært skue af træer, der i årelang slowmotion skrider ned over skrænten og ender på stenstranden med rod, jord og det hele.

Æbelør har været leveringsdygtig i havørne, som yngler på øen, men gerne jager ved Gyldensteen og der er også kommet andre dyr over.

Omkring 100 dådyr lever i dag ved Gyldensteen Strand, og man kan være heldig at få et glimt af dem i skovbrynet. En del af bestanden er svømmet over fra Æbelø, og de tager ikke kun turen en gang.

"Nogle af hannerne svømmer gerne over til Æbelø i brunstperioden for at slås om damer. De er faktisk rimelig gode svømmere," siger Daniel.

Boks 1: Vand ud, vand ind

Oprindeligt var området en stor fjord, der var afgrænset af småøer ud mod Lillebælt, forklarer naturvejleder i Nordfyns Kommune Daniel Sørensen.

"Sidst i 1800-tallet blev disse småøer forbundet med diger, og man lukkede hele fjorden af," fortæller han.

Arbejdet er foregået med skovl og spade. Man gravede en tre-fire kilometer lang rende, og fra renden blev der også gravet dræn ud i hele området.

"Her ligger virkelig mange kilometer udgravet dræn," fortæller naturvejleder Daniel Sørensen.

Afvandingen var ikke særligt effektiv. De to pumpemøller Stegø og Langø pumpede vand ud - men kun som vinden blæste - så hele området blev til vådeng, som tiltrak et rigt fugleliv.

"Efter et par digebrud i årenes løb, som sendte havvand ind og kvalte engplanterne, blev der samlet penge sammen, repareret diger og bygget et elektrisk pumpehus, og herefter forsvandt vådengen med et trylleslag, og det blev landbrugsland med langt mindre biodiversitet end tidligere. Her kom kornproduktion i stedet for."

Området blev dyrket til landbrug helt frem til, at Aage V. Jensens Fonde overtog de 616 hektarer.

Boks 2: Kom og tag familien, kaffen eller soveposen med til Nordfyn

Det er let at komme frem til Gyldensteen Strand. Bilen kan parkeres helt oppe bag søen, der er stier at følge og udkigspunkter langs lagune, sø og enge samt adgang til kysten på den anden side af skoven ved Engsøen.

"Fugletårnet, der skuer ud over Lagunen i den vestlige del, har handicaprampe og lydløse skodder, og Langø Mølle i den stik modsatte ende af området er under kraftig renovering. Den skal også gøres til udkigspunkt," lyder det fra Daniel Sørensen.

Tilbage på Gyldensteen Strand går Daniel Sørensen og tripper, mens han venter på en sending små sheltere, der skal sættes op langs Nordfyns kyst - såkaldte blå støttepunkter. De små udendørs overnatningsmuligheder skal gøre det nemt at tage en overnatning ude i naturen.

"Og det bliver de fine udgaver med små døre, så selv de naturforskrækkede kan overleve en nat i naturen," griner Daniel Sørensen.

Ved Gyldensteen Strand bliver der ikke mulighed for overnatning, af den simple grund at det er fuglene og dyrelivets område.

"Nu er de her, og så skal vi selvfølgelig værne om dem. Derfor finder vi egnede steder i overkommelig afstand af Gyldensteen strand, hvor man kan tage sig en overnatning," forklarer Daniel Sørensen.

/ritzau/FOKUS

Will Smith
Kendte

Will Smith:

Vi har et åbent forhold

regn
Nyheder

Frem mod weekenden: Nu kommer efteråret

Vaccine
Nyheder

Vaccinestik til alle over 65 år 

narkosmugling
Krimi

Stor politi-aktion:

13 anholdt for narkosmugling

brændstof
Nyheder

Briterne hamstrer: Fylder vandflasker med benzin

sygeplejeskolen
Kendte

Stjernen fra Sygeplejeskolen:

Vi skal have stoppet løngabet

en stor lavastrøm
Nyheder

Det lille hus blev slugt af lavaen

En gravko læsser døde mink op i en truck
Corona

Seruminstitut: Mink er stadig farlige

Et par på dansegulvet
Kendte

Vild med dans-deltager scorer millioner

Krimi

Ti års fængsel - købte pistol for at dræbe de vantro

En Legomand og et kæmpe skilt
Nyheder

Miraklet LEGO

Hunde på en strand
Dyreliv

Det skal du vide før du dropper hundesnoren

En mand sorterer mink-skind
Nyheder

Afsteming:

Skal minkerhvervet have lov at fortsætte

En mand i smoking og en smuk kvinde i pailletkjole
Film og TV

Daniel Craigs sidste Bond-film

En missil over skyerne
Helt vildt

USA's nye missil-dræber flyver 6.000 km/t

To hvide mink i bur
Nyheder

Flere minkavlere er klar til at starte op igen

To reagensglas med vacciner
Corona

Nyt studie:

Uvaccinerede rammes af Covid-19 tre gange oftere

en sølvgrå pickup-truck
Biler

Ford investerer milliarder i batterier

Underholdning

Superstjerne kendt skyldig i grusom sex-sag

Drab
Nyheder

USA: Rekordmange drab

vild med dans
Film og TV

Vild med dans:

Nu slutter det

Kokke VM
Sport

VM for kokke:

Sølv til Danmark

Løveunger
Dyreliv

Skønne billeder:

Løveunger har fået chip

FN
Nyheder

Taliban og Myanmar:

Nul taletid i FN

Ketchup
Sundhed

Fare for gas:

Madvarer tilbagekaldes

brandstifter
Krimi

Brandstifter dømt:

Jagtede vidner med kokkekniv

et glas rødvin
Nyheder

Få din vin til at smage endnu bedre med disse tips

trans
Nyheder

Valg i Tyskland:

Transkvinder skriver historie

Nyheder

Lava nærmer sig havet: 
Risiko for giftige gasser 

vand fosser ud af vandhane
Sundhed

Livsfarlig bakterie

findes på ni ud af ti

danske plejehjem

mand sidder i hvid t-shirt
Kendte

Chris Anker begraves

i stilhed 

prinsesse marie smiler
Kongelige

Prinsesse Marie

fortsætter kampen

Christiansborg i aftenmørke
Nyheder

Vagter afvist af PET:

Stod for sikkerheden

i ministerium

have på ejendom
Livsstil

Herskab på budget:

Tre herregårde som ikke

koster en bondegård

folk står på gaden
Nyheder

Kreta ramt af

jordskælv 

radiator
Nyheder

Det bliver dyrere

at holde varmen

til vinter

benzinstander på tankstation
Nyheder

Britisk benzin-panik 

mand smiler
Nyheder

Dansk mindretal

skriver historie

regnbue ved stranden i Vorupør
Nyheder

Ugens vejr: Hele

garderoben skal i brug

bil med talibankrigere på ladet
Nyheder

Forbyder barberer

at trimme skæg

Alle de kvindelige skuespillere fra "Badehotellet" fotograferet i kulisserne med ikke i kostumerne.
Kendte

Badehotellet-stjerne

er blevet gift

En politibil med udrykning.
Krimi

Politiet afspærer boligområde:

Undersøger mistænkeligt forhold

Siden af en politibil
Krimi

Ung mand i kritisk tilstand

efter fald fra bygning

Krimi

Flere får nej til

prøveløsladelse

Mette Bluhme Rieck kigger direkte ind i kameraet.
Kendte

Tv-vært i panik:

Venter barn

Chris Anker Sørensen sidder med den ene arm over den anden og taler.
Sport

Chris Ankers kammerat:

Det er så sørgeligt

Syv tomme øl flasker
Krimi

Spritbilist eftersøges

stak af fra såret ven

En hånd holder et lille gult blad
Livsstil

Gode råd:

Sådan griber du haven an i efteråret

En langhåret guitarist
Kendte

Status Quo-stifter død

en golfspiller og en flot udsigt
Sport

Ryder Cup: Druk på banen 

En kortklippet fyr stirrer på dig
Kendte

Simon Kvamm smider skjoldet

En smuk kvinde og en yngre mand
Kendte

Helena Christensens søn arresteret 

En ketchup-klips presser ketchup ud
Mad og drikke

Heinz introducerer ketchup-presseren

En man i en boksering strækker armene ud
Sport

Kæmpe chok: Ukendt ukrainer slår sværvægtsfavoritten

en kok med høj kokkehat i et køkken med mange kobbergryder
Mad og drikke

Bocuse d'Or kårer verdens bedste kok

et væltet tog
Krimi

Togulykke i USA – flere dræbte

Landbrug & Fødevarers hovedkontor
Nyheder

Bestyrelse færdig efter krænkelsessag

Merkel vinker
Nyheder

Rundspørge overrasker:

De færreste i Tyskland

vil savne Merkel

Travle hænder på en bærbarcomputer.
Nyheder

Sådan får du altid svaret

på vigtige beskeder

Andrea Elisabeth Rudolph portræt
Kendte

Andrea Elisabeth

Rudolph jubler:

Jeg er kræftfri

Tom Cruise og Hayley Atwell
Kendte

Tom Cruise single igen

Side på politibil
Krimi

Mand død efter overfald med hobbykniv

indbrudstyv
Krimi

Tyv afsløret af børns højttaler

person ved skærm
Krimi

24-årig var utilfreds med sin løn

person med mobil
Livsstil

Quizzer kan være

farlige for dit privatliv

hajfinner
Dyreliv

3.500 hajfinner beslaglagt
- 1.000 hajer dræbt

JNBY-logo
Helt vildt

Tøjfirma opfordrer til
at skyde indere

Lakserytteren og Mille Funk
Film og TV

Chok i Vild med dans

billede af politibil
Krimi

Spritstiv kvinde bragede ind i patruljevogn

Elon Musk og Grimes
Kendte

Elon Musk går fra kæresten

Jitender Maan
Krimi

Dramatisk video:

Gangster skudt og

dræbt i retssal

Røg og aske fra vulkan
Nyheder

Nyt vulkanudbrud stopper flytrafik

Santino og Jimmi Levakovic
Krimi

Levakovic-brødre udvist af Danmark

Mai Villadsen
Nyheder

Stress, mobning og krænkelser hos Enhedslisten

Danserne i Vild med dans
Film og TV

Vild med dans:

I aften er det slut

Lastbiler fra Arla
Nyheder

Panik efter Brexit:

Julen er i fare

illustration af udgravning
Helt vildt

Spektakulært fund:

Finder 23.000 år gamle

fodspor

kvinde kigger ind i kameraet
Film og TV

Her er den nye dommer

i X Factor

vindmølle i landskab
Nyheder

Energipriser på himmelflugt:

Dyr vinter venter 

redningfolk i snestorm på bjerg
Nyheder

Fem bjergbestigere dør

på Europas højeste bjerg