Sorg på nettet

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Alle oplever sorgens mørke rum på forskellige tidspunkter og med forskellig intensitet i livet. Med årene føler de fleste sig mere rustet til at håndtere denne - reelt naturlige følelse. -  Som barn og ung rammer “sorgen” ofte hårdere på trods af det paradoks, at rækkevidden af den traumatiske begivenhed ofte ikke helt begribes i de unge år. Døden er normalt den hårdeste faktor, men også svær sygdom, alkoholisme, incest osv. er udslagsgivende faktorer.

Arto-info

http://malenel.wordpress.com/arto-info/  er en PhD-blog af Malene Charlotte Larsen. Arto-sitet er efterhånden et velkendt kommunikations-platform for helt unge. Mange betroelser nedfældes på disse under-sites. Mange “digitale tårer” udpensles.

Voksne 

Ikke kun børn sørger på nettet. Der er flere hjemmesider, som henvender sig til voksne. Eksempler kan være såkaldte “Mindesider” som
www.mindet.dk
www.mindesiden.dk

Hertil kommer den mere faktuelle http://www.afdoede.dk/ , hvor der siges at være ca. 40.000 søgbare dødsannoncer (som man kan abonnere på).

Refleksion

Emnet er ikke just muntert, men afspejler sider af, hvad internettet kan være utroligt godt for. Deklarerer sorgen, eventuelt del den med ligesindene.

Det siges, at noget af det værste er at indkapsle sorgen. Den vokser og sprænger måske en dag i form af en depression eller et hjerteanfald.

Kvinder er generelt bedre end mænd til at åbne op, mange gensidigt.  Mænd i alle aldre skal også lære det, for deres egen skyld, for at få en bedre hverdag, for at få et bedre liv.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.