Arbejdsgiverne snyder os

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne ønsker arbejdsgiverne kun moderate lønstigninger. Deres begrundelse er ikke, at større lønstigninger vil gøre et indhug i deres fortjeneste. Nej, de henviser til, at lave lønstigninger kan forbedre konkurrenceevnen. Men hvilke garantier kan arbejdsgiverne give for, at løntilbageholdenhed fører til lavere priser og dermed bedre konkurrenceevne, og ikke til øget indtjening for dem selv? Har arbejdsgiverne overhovedet incitamenter til at holde lave priser og god konkurrenceevne på bekostning af deres egen indtjening?