Dansk Magisterforening Magisterformand Camilla Gregersen er udpeget til Dataetisk Råd
PRM / Magisterformand Camilla Gregersen er udpeget til Dataetisk Råd
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Dansk Magisterforening

Etik og ansvarlighed skal følge med udviklingen inden for data og teknologi. Derfor har regeringen nedsat Dataetisk Råd. Dataetisk Råd skal hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data forsvarligt.

Teknologi skal skabe et bedre samfund

Der er et stort potentiale i den teknologiske udvikling. Og vi skal hele tiden have for øje, at udviklingen gavner vores samfund og den enkelte borgers rettigheder, mener Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening.

"Vi skal som samfund sikre, at de uanede teknologiske muligheder stiller os bedre, end før vi havde dem - både som samfund og som individer. Derfor skal vi tage de nødvendige dialoger, som gør os i stand til at høste gevinsterne, som dataudviklingen fører med sig samtidig med, at vi sikrer borgernes grundlæggende rettigheder. Det er en vigtig opgave for Dataetisk Råd, og jeg glæder mig meget til at bidrage til arbejdet", siger Camilla Gregersen.

"I Danmark indsamler vi enorme mængder af data om borgerne. Det giver gode muligheder, og data og teknologi skal bruges til at styrke forskningen, erhvervslivet og den offentlige sektor. Men der er en vigtig opgave i at sikre, at borgerne fortsat har tillid til, at deres data håndteres etisk ansvarligt. Dataetik optager mine medlemmer inden for it, naturvidenskab og humaniora, og jeg vil gøre mit til at kvalificere rådets arbejde", siger Camilla Gregersen.

Vi skal turde stille de kritiske spørgsmål

I takt med den teknologiske udvikling står både den offentlige og private sektor over for nye problemstillinger vedrørende anvendelse og håndtering af data. Og der vil løbende opstå etiske dilemmaer, som kræver drøftelser og nye svar, som Dataetisk Råd skal give input til, mener Camilla Gregersen.

"Det er vigtigt, at vi har en samfundsdebat, hvor vi diskuterer og stiller de kritiske spørgsmål til udviklingen og anvendelsen af data og teknologi i både det private og i det offentlige. Regeringen har med Dataetisk Råd skabt et vigtigt fundament for udviklingen af et digitalt ansvarligt samfund", siger Camilla Gregersen.

Som formand for Dansk Magisterforening repræsenterer Camilla Gregersen medlemmer inden for hele det akademiske spænd af fagpersoner, der arbejder med digitalisering. Fra de fagspecifikke IT-professionelle og dataloger til naturvidenskabelige og humanistisk uddannede kandidater i erhvervslivet og på det offentlige arbejdsmarked.

Du kan læse mere om medlemmerne og Dataetisk Råd på Finansministeriets hjemmeside.

Kontakt:

Pressekontakt i Dansk Magisterforening Franciska Beckett: 29 11 60 80

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/magisterformand-camilla-gregersen-er-udpeget-til-dataetisk-rad?releaseId=13571445

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News