6.000 uni-ansatte påvirkes af kæmpeændringer
Fire fakulteter skal lægges sammen til to på Københavns Universitet. Foto: Heine Pedersen
Fakulteter skal lægges sammen, og det kommer til at påvirke mange ansatte på Københavns Universitet.

14.000 universitetsstuderende og 6.000 medarbejdere på Københavns Universitet bliver nu berørt af en kæmpe sammenlægning.

Københavns Universitet sammenlægger fire af universitetets otte fakulteter til to, en beslutning som universitetets bestyrelse står bag. Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet bliver lagt sammen i et storfakultet, og Det Farmaceutiske Fakultet lægges sammen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

"Sammenlægningerne af fakulteterne sker for at skabe stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter," lyder forklaringen i en pressemeddelelse.

35 institutter bliver dermed til 24 nye og større enheder.

Håbet er, at universitet får "et endnu stærkere engagement i samfundet".

"Vi har tiltro til, at den nye fakultetsstruktur er mere sammenhængende og i højere grad kobler den anvendte forskning i erhvervslivet med grundforskningen," siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen i en pressemeddelelse.

Ændringerne vil medføre investeringer i forskning.

"Der bliver afsat 175 millioner kroner over fem år til at etablere fem såkaldte faglige fyrtårne med rekruttering af topforskere udefra. Og fakulteterne får over de næste fire år en udvidet låneramme på op til 270 millioner kroner til nye investeringer," lyder meldingen fra universitetet.

Samtidig er det et mål at udvikle nye uddannelser. Blandt andet er en uddannelse inden for idræt og ernæring på tegnebrættet.