S-profil: Lad os fejre grundloven og forny demokratiet
"Lad os bruge denne grundlovsdag til at hylde demokratiet og huske hinanden på, hvor meget der er at kæmpe for."

Af Rasmus Prehn
SE ALLE BLOGINDLÆG

At leve i et demokrati er ikke alle forundt. Med det i baghovedet kan vi danskere være ekstra glade for, at vi lever i et. Det har kostet generationer før os flere årtiers blod, sved og tårer at opnå de demokratiske rettigheder, vi har i dag.

På grundlovsdag har vi særlig grund til at fejre vores folkestyre og hele den demokratiske udvikling, som vi i Danmark har gennemlevet siden den første fri forfatning i juni 1849. Flere grundlovsændringer, en forfatningskamp, en påskekrise og andre alvorlige demokratiske udfordringer skulle danskerne overkomme, før det stærke demokrati, vi kender i dag, blev en realitet.

DENNE DEMOKRATISKE KAMP skal i dag fejres med flag og taler. Men der er også grund til eftertanke og refleksion. For hvilke demokratiske værdier og principper er det, vi skal værne om og videreudvikle, hvis vi skal bevare et stærkt demokrati? Grundlovens frihedsrettigheder er vi gode til at hylde. I de seneste år har konkrete begivenheder såsom sagen om Muhammedtegningerne og senest diskussionen om hadprædikanter sat vores idealer om ytrings- og religionsfrihed på prøve og til debat. Glemmes respekten og tolerancen, mister ytringsfriheden sin værdi. Det bør ikke mindst de mest yderligtgående provokatører og prædikanter huske på og mindes om. Det samme gælder for de mange mere moderate, der i anfald af angst begynder at lukke af for debat og dialog.

Hvad er der ved at kunne sige, hvad man mener, hvis der ikke samtidigt er den respekt, at man lytter til hinanden, tager hensyn til hinandens forskellighed og har som mål at tale sig i retning af fælles demokratiske løsninger?

I FORLÆNGELSE AF denne erkendelse bør behovet for lighed og social retfærdighed også fremhæves som afgørende idealer og værdier i et demokrati. Hvad er et demokrati, hvis ikke der er fri og lige valgret? Her skal vi ikke glemme, at grundloven af 5. juni 1849 kun gav valgret til små 14 procent af den danske befolkning. I mange år hed den ucharmerende huskeregel, at der ikke var stemmeret til de fem F'er: fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere og fjolser.

Det kostede årtiers politisk kamp, før grundloven i 1915 blev ændret, så også kvinder og tyende fik deres stemme- og opstillingsret, hvorved de besluttende organer blev langt mere repræsentative. Demokrati handler også om plads til alle, lighed og udstrakt inklusion af alle grupper.

MEN LIGEHEDRÆSONNEMENTET går videre. At vi i de skandinaviske lande har brugt folkestyret til at sikre et socialt demokrati, hvor forskellen mellem rig og fattig er mindre end i andre samfund, og hvor der er en høj grad af social mobilitet, har ikke alene sikret os større velstand og tryghed, det har også medvirket til at skabe en høj valgdeltagelse, repræsentativitet og politisk deltagelse. Det skal vi huske på, når ligheden sommetider ofres på effektivitetens kyniske alter. 

Når vi i disse år ser en tendens til faldende valgdeltagelse, er det værd at overveje, i hvilket omfang større grad af ulighed spiller ind. Ligesom vi naturligvis skal diskutere, hvilke andre årsager, der forklarer denne tendens til afmagt og politisk apati. For mig er en høj valgdeltagelse og et stort politisk engagement et væsentligt succeskriterium for ethvert demokrati.

DERFOR SKAL VI TAGE denne udfordring alvorligt og søge at finde nye løsninger, der kan sikre det demokratiske engagement. Her kunne man overveje nye deltagelses- og dialogformer bl.a. via sociale medier og anden form for ny teknologi. Men jeg tænker også, at vi politikere bør tilstræbe en langt mere ydmyg, lyttende og inddragende facon. Lad os bruge denne grundlovsdag til at hylde demokratiet og huske hinanden på, hvor meget der er at kæmpe for.

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god grundlovsdag.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Rasmus Prehn

Rasmus Prehn har været socialdemokratisk folketingsmedlem siden 2005. Rasmus Prehn har været sit partis ordfører på blandt andet forsknings-, bolig- og kommunalområdet. I dag er han socialdemokraternes transportordfører. Udover transportområdet er han optaget af at styrke uddannelsesområdet, sikre ordentlig velfærd, mindre ulighed samt flere lærepladser og arbejdspladser. Endelig har han en helt særlig forkærlighed for Nordjylland, hvor han er valgt og bor med sin kone, tre børn og en Golden Retriever.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.