S-profil: Lars Løkke må stoppe regeringens obstruktion af togfonden
Det kan koste tusindvis af arbejdspladser og hundredvis af lærepladser, hvis projekterne ikke sættes i gang. Men også rent principielt, demokratisk og forfatningsmæssigt er det problematisk, at den udøvende magt i samfundet, regeringen, nægter at udøve den politik, et flertal i Folketinget pålægger den at udøve.

Af Rasmus Prehn
SE ALLE BLOGINDLÆG

Et meget bredt flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet – altså hele 112 mandater ud af Folketingets 179 - har fremlagt en både realistisk og visionær plan for fremtidens danske jernbane i form af togfonden.

Alligevel nægter landets Venstre-regering, bestående af sølle 34 mandater, at adlyde folketingsflertallet. Det er dybt skadeligt for fremtidens jernbane, der igen taber terræn og mister passagerer, hvis projekterne ikke realiseres. I forvejen halter dansk jernbane håbløst bagud sammenlignet ikke bare med Europas lande, men også med mange andre lande i resten af verden, ikke mindst i Syd-Østasien.

DET KAN KOSTE TUSINDVIS AF ARBEJDSPLADSER og hundredvis af lærepladser, hvis projekterne ikke sættes i gang. Men også rent principielt, demokratisk og forfatningsmæssigt er det problematisk, at den udøvende magt i samfundet, regeringen, nægter at udøve den politik, et flertal i Folketinget pålægger den at udøve. Det er et klart brud på magtens tredeling, det er et skridt væk fra demokrati og folkestyre og i retning af totalitarisme.

Med udtagelse af påskekrisen i 1920 og besættelsen fra 1940-1945 har vi haft fuldgyldig demokratisk parlamentarisme i Danmark. Det betyder, at den til enhver tid siddende regering har respekteret den politik, et flertal i Folketinget har pålagt regeringen at udføre. Det er derfor, vi taler om den udøvende magt. Og derfor vi bruger ordet minister, der på latin betyder tjener. Når man er regering og minister, tjener man altså folket i form af folkestyret. Men alt dette lader Løkkes Venstreregering nu hånt om, når den igen og igen hårdnakket nægter at realisere planerne i togfonden.

REGERINGEN VIL PÅSTÅ, at det er deres ansvar at efterprøve økonomien i projektet, at der skal være råd til de projekter, der igangsættes, og at landets investeringsramme er udfordret. Alt dette respekterer vi fra togfondsforligspartiernes side. Vi har haft adskillige møder med regeringens finansminister, Claus Hjort Frederiksen, vi har lyttet til hans og regeringens indvendinger, og vi har rettet vore planer til, så de passer med regeringens – efter vor opfattelse meget konservative og negative – beregningsmodeller.

Alligevel nægter regeringen at gennemføre vore planer. Det ligner altså ren obstruktion og hån mod flertallet i Folketinget og dermed demokratiet.

REGERINGEN SIGER SÅ, at vi bare kan stemme os igennem, når finansloven skal vedtages. Det har vi også tænkt os at gøre. Og her er alle fem partier bag togfonden enige. Men det kan ikke passe, at en regering (den udøvende magt) på den måde forsøger at obstruere de beslutninger, et flertal pålægger dem. Regeringen har nu brugt et helt år på at forhindre togfonden i at blive realiseret. Det ligner efterhånden regeringsmetoder, vi kun kender fra lande, vi normalt ikke sammenligner os med.

Lad os få folkestyret og parlamentarismen tilbage i dansk politik. Statsminister Lars Løkke Rasmussen må stoppe Venstre-regeringens obstruktion af togfonden.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om Rasmus Prehn

Rasmus Prehn har været socialdemokratisk folketingsmedlem siden 2005. Rasmus Prehn har været sit partis ordfører på blandt andet forsknings-, bolig- og kommunalområdet. I dag er han socialdemokraternes transportordfører. Udover transportområdet er han optaget af at styrke uddannelsesområdet, sikre ordentlig velfærd, mindre ulighed samt flere lærepladser og arbejdspladser. Endelig har han en helt særlig forkærlighed for Nordjylland, hvor han er valgt og bor med sin kone, tre børn og en Golden Retriever.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.