S-politiker: Tag cyklen, hvis du har mindre end fem km. til arbejde

Af Rasmus Prehn
SE ALLE BLOGINDLÆG

Tag cyklen og tab 11 kilo på et år, lød det i medierne den anden dag. Cyklen er nemlig en af de allerbedste veje til godt helbred og lavere fedtprocent på rekordtid, udtalte flere anerkendte fysiologer.

Det er faktisk også min egen oplevelse. I løbet af de sidste fem–seks år har jeg mere eller mindre cyklet til alle de møder, hvor det har kunnet hænge sammen praktisk, ligesom jeg ganske konsekvent benytter cyklen, når jeg skal i lufthavnen eller på banegården med mindre altså, jeg har en alt for stor kuffert med.

Jeg har tabt mig af det – om ikke 11 kilo så i hvert fald mere end halvdelen. Men jeg kan så bedre spise lidt usundt og drikke en kold øl, uden at det kan ses alt for meget på badevægten, ligesom jeg også føler større glæde, energi og overskud i hverdagen, når jeg cykler.

Det sidste er faktisk endnu mere værd end det første – man kan også hurtigt blive alt for sundhedsfanatisk. Når man oplever glæden ved hverdagscyklisme, kan man undre sig over, at der ikke gøres langt mere politisk for at styrke cyklismen.

I ØJEBLIKKET konkurrerer landets arbejdspladser på livet løs om at være den arbejdsplads, hvor flest tilmelder sig kampagnen ”Vi cykler til arbejde”. Kampagnen, der kører hele maj måned, har de seneste år været en gigantisk succes med mange tusinde deltagere. Kollegaer landet over taler med hinanden om, hvor skønt, dejligt og sjovt det er at cykle på arbejde.

Hverdagscykling er godt, effektivt og sundt af rigtig mange årsager. Det sikrer en god grundkondition, det forebygger stress, hjerte- karsygdomme og andre livsstilssygdomme. Mennesker, der cykler dagligt, lever længere. Det er også beviseligt, at cyklister har mærkbart færre sygedage end andre.

Cykling gavner ligeledes miljøet og understøtter grøn omstilling. Der bruges hverken benzin, diesel eller anden form for miljøbelastende og ressourcekrævende brændstof. Der udledes ikke CO2 eller miljøskadelige partikler, når der cykles - og på den måde kan vi alle indånde renere luft, når vi færdes i trafikken.

Endelig skaber cyklismen langt mindre trængsel, end når vi kører i bil, taxa eller bus. En bil fylder ca. otte gange så meget som en cykel. Derfor bliver der bedre plads i trafikken og meget kortere køer, når flere af os cykler til og fra arbejde eller andre aktiviteter.

AT CYKLE i hverdagen er slet og ret en kæmpe succes. Og det er en fornøjelse, når en kampagne som ”Vi cykler til arbejde” virker. Tak til Cyklistforbundet og andre for deres store og ihærdige indsats.

Men også andre faktorer er medvirkende, når det handler om at få danskerne til at sadle jernhesten. I 80’erne, 90’erne og 00’erne oplevede vi markante fald i cyklismen. Velstanden betød flere biler, ligesom det nok også blev mere udbredt med et arbejdsmarked, hvor både mænd og kvinder skulle køre over længere afstande for at komme til og fra arbejde.

Skolelukninger har endvidere betydet, at cyklen ikke længere var det oplagte transportvalg for børn, når de skal i skole. Hvor kun 10 procent af børn i indskolingen blev kørt af deres forældre i 1978, var tallet i 2009 hele 24 procent.

Men i 2009 vedtog et bredt flertal i Folketinget en cykelstrategi og en medfølgende medfinansieringspulje for kommunale cykelinitiativer. Puljen sikrede, at kommunerne kunne søge puljen til at få medfinansieret 50 procent af deres cykelinitiativer.

Det betød kort fortalt, at landets kommuner i langt større omfang etablerede nye cykelstier, bedre cykelparkeringsforhold og meget andet. Navnlig børns skoleveje har nydt godt af nye, mere sikre cykelstier.

PULJEN HAR endvidere sikret penge til støtte af kampagnen: Vi cykler til arbejde. Ud over cykelpuljen i den grønne forligskreds sikrede Socialdemokratiet sammen med andre partier yderligere investeringer i fx bedre samspil imellem kollektiv trafik og cykler, cykelstien over jernbanebroen i Aalborg, en moderne cykelparkering ved Aarhus banegård og en lang række andre initiativer via forliget om bedre og billigere kollektiv trafik.

Resultatet af de seneste år med bevidst politisk fokus har været fantastisk positivt. Langt flere cykler i dag, end de gjorde for bare for få år siden. Dansk cykelpolitik er så stærk og så opsigtsvækkende, at andre dele af verden ønsker at høre mere og gerne besøger Danmark for at hente inspiration. Senest har USA's transportminister samt en række fremtrædende borgmestre fra USA valgt at besøge Danmark og Cyklistforbundet for at lære af den danske cykelsucces.

DESVÆRRE HAR den nye Venstre-regering valgt helt at stoppe cykelpuljen og den politiske opmærksomhed på cyklisme. Der er ingen penge, siger de samtidigt med, at de i efteråret gav en halv mia. kr. til lavere afgifter på biler i luksusklassen.

Jeg ønsker en fortsat stærk cykelpolitik. Flere skal cykle i hverdagen. Langt flere af dem, der har fem kilometer eller mindre til og fra arbejde (men også gerne dem, der har længere), bør cykle. Flere børn bør cykle i skole. Hvis det skal lykkes, skal der være sikre og trygge forhold for dem, der vælger at cykle.

Jeg og Socialdemokratiet foreslår i de kommende forhandlinger, at der sættes penge af til en fortsættelse af medfinansieringspuljen til cykelfremme.

Cyklismen fremmes, når det er trygt, sikkert og attraktivt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Lad os komme i gang. Nu tager vi cyklerne frem, og så taber vi os ovenikøbet af det!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Rasmus Prehn

Rasmus Prehn har været socialdemokratisk folketingsmedlem siden 2005. Rasmus Prehn har været sit partis ordfører på blandt andet forsknings-, bolig- og kommunalområdet. I dag er han socialdemokraternes transportordfører. Udover transportområdet er han optaget af at styrke uddannelsesområdet, sikre ordentlig velfærd, mindre ulighed samt flere lærepladser og arbejdspladser. Endelig har han en helt særlig forkærlighed for Nordjylland, hvor han er valgt og bor med sin kone, tre børn og en Golden Retriever.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.