Blogger: Nedtællingen til Løkkes og Hjorts exit er begyndt

Af Jan Hoby
SE ALLE BLOGINDLÆG

Angreb er det bedste forsvar, siger et gammel ordsprog.

Det så vi den 23. maj, hvor Venstre gik ud i et desperat forsøg på at berolige de 86 procent af befolkningen, der er modstandere af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Venstre forsøgte i en direkte henvendelse til Velfærdsalliance-DK at forklare, at omprioriteringsbidraget i virkeligheden er en hjælp til den kommunale velfærd.

Velfærdsalliance-DK er selvfølgelig glad for, at vores begyndende folkelige oprør mod omprioriteringsbidraget har fået Løkkes og Claus Hjorts opmærksomhed. De mere end 20.000 lokalpolitikere, ansatte og borgere, der gik på gaderne og demonstrerede i 74 kommuner den 12. maj sendte da også et klart og tydeligt signal.

LØKKE OG HJORT kan ikke skjule, hvad omprioriteringsbidraget går ud på: Regeringen vil i økonomiaftalen mellem regeringen og KL konfiskere kommunernes penge. De vil herefter sende dem øremærkede tilbage med diktat om, hvad de skal bruges til.

Det er et angreb på det kommunale selvstyre, og det er dertil en goddag-mand-økseskaft øvelse. For konsekvensen er, at kommunerne i oktober måned skal lave budgetforlig. De penge, der kommer til at mangle på grund af omprioriteringsbidraget, vil sende tusindvis af offentlige ansatte ud i arbejdsløshedskøen.

Nogle kommuner kan så i januar - måske - ansætte nye eller tidligere medarbejdere for de håndører, som regeringen og Dansk Folkepartis smagsdommere ønsker at prioritere i bestemte kommuner på udvalgte områder.

Omprioriteringsbidraget betyder, at regeringen og DF vil stjæle 7,4 milliarder kroner fra den kommunale velfærd over de næste tre år. Men der er ingen ”gratis” penge eller lavt hængende frugter i den kommunale velfærd.

DEN KOMMUNALE velfærd, service og administration er kørt helt i bund efter 15 år med nødvendighedens politik. Alene milliardbesparelserne på anlægsloftet betyder, at kommunerne ikke må vedligeholde skoler og daginstitutioner eller bygge nye skoler og institutioner i forhold til det stigende børne- og befolkningstal.

Derfor bliver der flere og flere børn på færre og færre kvadratmeter med alle de konsekvenser, det har for vores børn og unge i dagtilbud og skoler.

Der er siden 2009 effektiviseret, rationaliseret og besparet så meget, at der er forsvundet mere end 30.000 offentlige ansatte, mens opgaverne i samme periode er blevet flere. Der er kommuner, som ikke ville kunne betale løn til deres ansatte, hvis de ikke fik penge fra det såkaldte ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner. Finansieringstilskuddet er beviset på, at flere kommuner er i samme forfatning som Grækenland og er nær bankerot.

DER ER IKKE længere nogen, der hopper på Løkkes og Hjorts røgslør - ikke engang deres egne partifæller ude i kommunerne. Venstreborgmestre kalder omprioriteringsbidraget for et monster, der vil skabe usikkerhed, ustyrbarhed og utryghed. Kort sagt fuldstændig nytteløst.

Martin Damm (V), formand for KL udtrykker det meget præcist: ”Det er ren fup og fidus. Lad os tænke den tanke, at kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage. Så har vi ingenting fået. Det svarer til ren nulvækst.”

Lars Løkkes og Claus Hjorts strategi er meget klar. Massive nedskæringer og massefyringer i den offentlige sektor skal få befolkningen til at vende ryggen til den offentlige sektor, fordi kvaliteten bliver under al kritik.

DERMED KAN regeringen og alle dens liberalistiske støtter pege fingre af velfærdsstatens uformåen og kræve massive privatiseringer og flere udliciteringer i kommunerne. Det vil følges ad med social dumping og tyske arbejdsmarkedstilstande. Logikken er, at først så pisser vi på velfærdsstaten og de offentlige ansatte, og derefter siger vi, de lugter.

Claus Hjort Frederiksen kan spille 'tough guy' alt det, han vil. Regeringen kommer til at gøre regning uden vært. Flertallet af befolkningen har nemlig gennemskuet blufnummeret. Regeringens plan er ikke at bevare, udbygge eller forbedre velfærdssamfundet, men at afmontere velfærdsstaten. Ambitionen er minimalstat, hvor de rige sparker nedad og tager penge fra de fattige.

LARS LØKKE og Claus Hjort vil måske vinde det første slag, men de vil tabe krigen. Den 15. september vil regeringen blive mødt med folkelige protester i hele landet, og demonstrationerne vil blive større og mere omfangsrige end den 12. maj, hvor 20.000 deltog.

Og ved kommunalvalget i november 2017 vil det være Venstrekommunalpolitikerne, der vil blive stillet til ansvar for regeringens overgreb på den kommunale velfærd.

Løkke og Claus Hjort har måske ikke opdaget det, men Velfærdsalliance-DK har startet nedtællingen for deres exit.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Jan Hoby

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og 100% socialist og feminist. Han er født i 1962 og opvokset i arbejderkvarteret Bispebjerg. Fra den tidlige ungdom har han været organiseret socialist. Jan vil hovedsageligt blogge om arbejderbevægelsens, primært fagbevægelsens, udfordringer set fra en aktivistisk og venstreorienteret fagbureaukrats udkigspost. Men han vil også tage emner som kritisk pædagogik, børns hverdagsliv og forskning inden for disse områder op.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.