Dækbranche forsøgte benspænd overfor danske transportvirksomheder

Forbud mod præventiv tætning af dæk taget ud af ny synsbekendtgørelse igen efter kritik fra DSV

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det gav genlyd mange steder i den danske transportbranche, da det kort før jul pludselig viste sig, at Færdselsstyrelsen i sin nye vejledning om syn af køretøjer lagde op til et forbud imod al præventiv tætning af dæk, herunder meget velfungerende metoder, som gennem de senere år har vundet stor udbredelse. Færdselsstyrelsen havde tilsyneladende indført forbuddet på grund af sikkerhedsproblemer ved anvendelsen af præventiv tætning, men hvad de nærmere bestod, var et mysterium for transportvirksomhederne, som pludselig så store driftsbesparelser og en reelt forbedret sikkerhedssituation på vej til at gå fløjten. En aktindsigt viste, at det var den danske dækbranche, som havde presset på for at få forbuddet med i den nye vejledning, men uden at kunne dokumenteret, at der eksisterede et sikkerhedsproblem. Tværtimod forelå der overbevisende data, som dokumenterede forbedret sikkerhed, miljøgevinster og store driftsbesparelser ved brugen af produktet Ultra-Seal, som i de senere år har fået flere og flere tilfredse brugere blandt de danske transportvirksomheder.

Det var med stor begejstring, DSV for et par år siden i USA blev opmærksom på Ultra-Seal, som har eksisteret siden 1969, er bredt anvendt af den amerikanske transportbranche og tillige anvendes af den amerikanske hær. Efter at have udført en række meget succesfulde tests af Ultra-Seal besluttede DSV at påbegynde indfasningen af produktet i hele virksomhedens samt at erhverve rettighederne til at sælge Ultra-Seal på det europæiske marked, hvor en række danske og internationale transportfirmaer nu ligeledes har store fordele af anvendelsen af Ultra-Seal. Der er tale om en dækforseglende væske, der beskytter dækkene mod utætheder, punkteringer og eksplosioner. DSV har dokumenteret, at anvendelsen af Ultra-Seal har en lang række positive effekter, herunder forbedret sikkerhed i forbindelse med punkteringer samt betydelige fordele for miljø og samfundsøkonomi. DSVs data om brugen af Ultra-Seal viste således 75 pct. færre dækproblemer efter ibrugtagelsen af Ultra-Seal, store miljøgevinster i form af 40 pct. længere dæklevetid og 5 pct. mindre brændstofforbrug og samlede driftsbesparelser på i alt 1. mio. euro om året. Udover udsigten til at gå glip af disse væsentlige fordele, hvis det fremover blev ulovligt at anvende Ultra-Seal, stod virksomheden i potentiel risiko for, at tusindvis af trailere, der havde fået påført Ultra-Seal på dækkene, ikke længere ville kunne gå igennem syn, hvilket ville være ensbetydende med massive ekstraudgifter og voldsomme problemer med at kunne betjene virksomhedens kunder, hvis trailerne ikke kunne gå igennem syn.

DSV handlede derfor hurtigt og tog en række kontakter både til Færdselsstyrelsen og til flere politiske nøglepersoner i Transportministeriet og Folketinget, hvor der viste sig at være stor lydhørhed overfor de problemer, som virksomheden stod overfor. En af de involverede var Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som var stærkt kritisk overfor de nye regler, der for ham først og fremmest betød en forringelse af den danske transportbranches konkurrenceevne. "Vi har stor interesse i en stærk dansk transportbranche, og naturligvis skal vi ikke uden nogen fornuftig grund indføre regler, der stiller de danske virksomheder ringere end deres udenlandske konkurrenter", siger Kristian Pihl Lorentzen. "Som transportpolitikere er det vigtigt, at vi er i en tæt dialog med områdets aktører, og jeg lægger personligt stærkt vægt på at være lyttende, når en virksomhed som DSV henvender sig. Navnlig i en sag, der var så åbenlyst grundløs som denne", understreger han. Som følge af DSVs hurtige aktion lykkedes det at få pillet forbuddet mod præventiv tætning ud af synsvejledningen igen, uden at det nåede at få nogen negative konsekvenser for transportbranchen.

Resultatet glæder Flemming Steiness, afdelingschef for DSV Equipment, som dog samtidig er yderst kritisk overfor dækbranchens metoder i denne sag. "Vi har oplevet stor samarbejdsvilje både fra Færdselsstyrelsen og fra det politiske system i denne sag, som det heldigvis er lykkedes at løse tilfredsstillende meget hurtigt", siger han. "Men jeg finder det stærkt problematisk, at dækbranchen på den her måde forsøger at beskytte deres eget marked ved at så tvivl om sikkerheden ved et produkt som Ultra-Seal, som i realiteten forbedrer dæksikkerheden, udelukkende fordi det naturligvis begrænser efterspørgslen efter nye dæk, fordi dækkene holder længere, og i øvrigt nemt kan genanvendes til sidst. Det er metoder, som vi på ingen måde kan acceptere, og i realiteten udøver de samfundsskadelig virksomhed, når de på den her måde forsøger at øge efterspørgslen efter nye dæk på bekostning af både miljø og danske virksomheders konkurrenceevne", fortsætter Flemming Steiness, som i fremtiden vil holde et endnu mere vågent øje med dækbranchens folk. "Det helt besynderlige er, at vi hele tiden har ønsket en god dialog med dækbranchen, som vi har en interesse i et nært samarbejde med. Vi har derfor gentagne gange inviteret dem til drøftelser, bl.a. om vores erfaringer med Ultra-Seal, men de har hver gang nægtet at møde os, sikkert fordi de godt har vidst, de havde en dårlig sag. Vi vil i fremtiden holde et endnu mere vågent øje med dem og være endnu mere åbne om vores egne data og erfaringer", slutter Flemming Steiness.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.