Administration 

Find de bedste og billigste A-kasser her

Forbrugerguides
Sparegris

Indeholder sponsorerede links

Find den bedste A-kasse

At melde sig ind i en A-kasse kan give sikkerhed og skabe tryghed i hverdagen. Dog kan det opleves som en jungle at finde ud af, hvilken A-kasse der er den rigtige. Hvad de forskellige A-kasser kan tilbyde, og hvem der leverer den bedste ydelse til den bedste pris.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

Her gives et overblik over nogle Danmarks A-kasser og gør det nemmere for dig at vælge den bedste A-kasse og den billigste A-kasse. Er du allerede medlem af en A-kasse, kan du nemt skifte til en anden A-kasse – også uden at miste din anciennitet.

NB: Listen herunder er ikke udtømmende og indeholder ikke alle A-kasser i Danmark.

Er der forskel på en A-kasse og en arbejdsløshedskasse?

Der er ikke forskel på en A-kasse og en arbejdsløshedskasse. Med andre ord, så betyder de to ting det samme. A-kasse er bare en forkortelse af arbejdsløshedskasse.

Hvad er A-kasse?

A-kassen er lavet for at sikre dig økonomisk. At være medlem af en A-kasse kan have stor betydning, når du f.eks. har afsluttet din uddannelse og skal i gang med jobsøgningen, eller hvis du har være så uheldig at miste dit job. I begge situationer har du stadig udgifter, der skal betales, og her hjælper A-kassen dig økonomisk. Når du er medlem af en A-kasse, svarer det til, at du tegner en forsikring mod arbejdsløshed. Hvis du står uden job, melder du det til din A-kasse samt jobcentret, og så sørger A-kassen for, at du får et beløb udbetalt hver måned. Dette giver dig mulighed for at betale dine regninger, og bruge energi på at finde et nyt job. Til gengæld for at A-kassen udbetaler disse penge, forpligter du dig aktivt til at søge nyt job, samt deltage i møder og events, som jobcentret har arrangeret.

Hvor meget koster et medlemskab i en A-kasse?

Hvor meget det rent faktisk koster at være medlem af en A-kasse, kan være svært at svare på, da alle A-kasser er forskellige. Det er private organisationer, der ejer A-kasserne, og det er derfor også forskelligt, hvad de kan tilbyde og til hvilken pris.

Samtidig kan det være vanskeligt at gennemskue, hvilken A-kasse der er den billigste a-kasse. Hvis du, som mange andre, gerne vil være medlem af den billigste A-kasse og en A-kasse, der matcher dine behov, kan det hurtigt blive uoverskueligt. Ofte er der ikke timer nok i døgnet til at nå det hele, og derfor bliver denne øvelse med at finde den billigste A-kasse ofte droppet til fordel for noget, der på det tidspunkt synes vigtigere. Dog kan denne tid, du bruger på at lede efter den billigste A-kasse, være givet godt ud, da det på sigt kan spare dig for rigtig mange penge, mens du samtidig er sikret økonomisk.

Listen øverst, giver dig et overblik over priserne på de forskelle A-kasser. Her kan du bl.a. finde den billigste A-kasse. Husk at ændre din forskudsopgørelse, når du tilmelder dig en A-kasse, da dit kontingent til din A-kasse er fradragsberettiget.

Hvem kan blive medlem af en A-kasse?

Det er frivilligt, om du ønsker at sikre dig imod arbejdsløshed og tilmelde dig en A-kasse. Dog skal du opfylde visse kriterier for at være medlem af en A-kasse. Du skal være under uddannelse, nyuddannet, selvstændig, lønmodtager, værnepligtig, medlem af kommunalbestyrelse eller medlem i Folketinget. A-kasserne er forskellige, og det er derfor også forskelligt, hvilke branche A-kasserne henvender sig til. Nogle A-kasser henvender sig specielt til selvstændige, andre til den almindelige lønmodtager eller det kunne også være en A-kasse specielt for akademikere. Det er derfor vigtigt, at du undersøger de forskellige A-kasser for at finde hvilken A-kasse, der er den bedste A-kasse og passer til dig og dit erhverv.

Er A-kassen ejet af det offentlige?

En A-kasse er ikke ejet af det offentlige. A-kassen er derimod en privat organisation, der modtager statsstøtte. De skal dog opfylde en række krav, før de må danne en A-kasse. De første A-kasser, der blev etableret, var A-kasser, der var drevet af medlemmerne. Dette krævede, at størstedelen af medlemmerne var i arbejde, for at A-kassen ikke risikerede at løbe tør for penge, og derved ikke kunne udbetale dagpenge til de arbejdsløse. Den første statsstøttede A-kasse blev etableret i 1907. En statsstøttet A-kasse skaber tryghed blandt medlemmerne, da de ikke længere skal bekymre sig om muligheden for at få udbetalt dagpenge. Er der ikke penge nok i A-kasse, får den økonomisk hjælp af staten. A-kassen tjener derfor heller ikke penge, og skaber ikke overskud på de aktiviteter, de tilbyder.

Hvor mange A-kasser er der i Danmark?

Der findes 23 anerkendte A-kasser i Danmark, som tilsammen har ca. 2.2 mio. medlemmer. Disse A-kasser eksisterer for at sikre dig, hvis du er så uheldig at blive arbejdsløs og stå uden indtjening. A-kasserne står for udbetalingen af dagpenge, men samtidig er det også A-kasserne, der står for udbetalingen af sygedagpenge, feriepenge, barselspenge, forældreorlov og efterløn. Hvilken en af de 23 A-kasser, der er den bedste A-kasse og billigste A-kasse, afhænger af dine behov.

Hvordan finansieres en A-kasse?

En A-kasse finansieres af det kontingent, du indbetaler til din A-kasse samt de penge du, som lønmodtager indbetaler i arbejdsmarkedsbidrag. Alle vil gerne have den billigste A-kasse, og tænker du, at det er dyrt at være med i en A-kasse, så vil det nok overraske dig, at A-kassens medlemmer i teorien kun bidrager med 25% af det samlede beløb, som A-kassen skal bruge for at eksistere. Det er faktisk arbejdsmarkedsbidraget, der står for 75% af indbetalingerne til A-kassen.

Hvad laver en A-kasse?

En A-kasse er meget mere end bare at udbetale dagpenge. A-kassen står også for at administrere de gældende love og regler på området. Samtidig er det også A-kassen, der bl.a. står for udbetaling af efterløn, feriepenge og orlovsydelser til børnepasning. Yderligere står A-kassen for vejledningssamtaler, indberetning til jobcentre og samtidig er de med til at styrke indsatsen frem mod at få ledige i job. Derfor er det vigtigt, at du vælger den bedste A-kasse, som kan hjælpe dig med dine behov.

At A-kassen er med til at hjælpe ledige i job, er kun en fordel for A-kassen. Dette betyder nemlig, at A-kassen ikke skal udbetale dagpenge til denne person, men i stedet modtager kontingent.

Hvad er forskellen på røde og gule A-kasser?

Der findes både røde og gule A-kasser i Danmark. De røde A-kasser er det, man kalder for de klassiske A-kasser. Disse A-kasser hører sammen med de røde fagforeninger og mener selv, de er de bedste A-kasser. Medlemmerne i de røde A-kasser betaler oftest lidt mere i kontingent i forhold til medlemmerne af de gule A-kasser. Til gengæld tilbyder de røde A-kasser en højere overenskomst. Denne overenskomst påvirker lønsatser, arbejdstid, pension, feriedage og meget andet.

Der findes flere forskellige gule A-kasser i Danmark. De gule A-kasser er konkurrenter til de røde A-kasser, og er oftest de billigste A-kasser. Dette skyldes, at de gule A-kasser ikke er afhængige af fagforeninger. Selvom de gule A-kasser er billigere at være medlem af, er det den samme dagpengesats, du vil få udbetalt, hvis du går hen, og mister dit job, og bliver arbejdsløs.

Hvorfor er der forskel på A-kasser?

Da A-kasser er drevet af private organisationer, kan der være stor forskel på den service og kvalitet, du oplever som medlem hos de forskellige A-kasser. Samtidig er det også forskelligt, hvad de kan tilbyde dig som medlem. Derfor er det vigtigt, at du undersøger markedet, inden du vælger A-kasse. Så hjælper det dig til at få den bedste A-kasse og den billigste A-kasse.

Er det frivilligt at være medlem af en A-kasse?

Du kan altid selv vælge, om du ønsker at være medlem af en A-kasse, det er fuldstændigt frivilligt. Derfor skal du også selv aktivt sørge for at melde dig ind i en A-kasse, hvis du ønsker at forsikre dig imod arbejdsløshed. Du skal dog være opmærksom på, at konsekvensen af ikke at tilmelde dig en A-kasse vil være, at du ikke optjener retten til dagpenge.

Er det nødvendigt at være medlem af en A-kasse?

Om det er nødvendigt for dig at være medlem af en A-kasse, afhænger af hvilken branche du er i, og hvordan din økonomi ser ud. Nogle brancher har meget lav arbejdsløshed, som gør, at det ikke er helt så nødvendigt at være medlem af en A-kasse. Har du samtidig en sund økonomi, kan et par måneder uden

job og uden indtægt godt klares igennem. Er du derimod i en branche, hvor det er svært at finde job, og der opleves en høj arbejdsløshed, er det en rigtig god ide, at du melder dig ind i en A-kasse. Så vil du være sikret økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs.

Hvem kan blive medlem af en A-kasse?

Når du fylder 18 år og er værnepligtig, studerende, lærling, nyuddannet, lønmodtager, selvstændig, medlem af en kommunal bestyrelse eller folketinget, kan du blive medlem af en A-kasse. Dette kan du være, indtil du går på pension.

Du behøver ikke bekymre dig om den stigende pensionsalder og risikoen for at stå uden arbejdsløshedsforsikring. A-kasserne følger nemlig med, hver gang pensionsalderen stiger. Du har endda mulighed for, når du går på pension at fortsætte, som seniormedlem, i din A-kasse.

Hvordan bliver man seniormedlem i en A-kasse?

Du kan blive seniormedlem i en A-kasse, når du går på pension. Kontingentet for seniormedlemmer i en A-kasse er mindre end for almindelige medlemmer. Her betaler du kun for de administrationsomkostninger, som A-kassen har. Du få derfor som seniormedlem heller ikke den samme ydelse, som almindelige medlemmer af en A-kasse. Du har mulighed for at modtage råd, vejledning og hjælp til at skrive jobansøgninger. Det betyder konkret, at du ikke har ret til at modtage dagpenge eller andre ydelser end det nævnte.

Der er dog ikke mange pensionister, der benytter sig af at blive seniormedlem i en A-kasse.

Hvilke krav er der for at modtage dagpenge?

For at du har ret til at modtage dagpenge, fra din A-kasse, skal du have været medlem af en A-kasse i mindst 1. år. Samtidig skal du have registreret dig som arbejdssøgende, på dit lokale jobcenter. Udover de to ovennævnte krav, så er der også et indkomstkrav, du skal overholde. A-kassen kræver, at du har haft en bestemt indkomst samt antal timer hen over de seneste 3 år. Yderligere skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder, hvis A-kassen finder et job til dig, skal du kunne sige ja tak og kunne begynde med det sammen. Der kan være andre regler, hvis du lige har afsluttet din uddannelse. Få flere oplysninger om dette, hos din A-kasse.

Hvordan vælger du den rette A-kasse?

Det kan være svært at vælge A-kasse. At være medlem af den bedste A-kasse og den billigste A-kasse vægter højt hos mange. Du kan derfor med fordel undersøge enkelte ting, inden du bestemmer dig. Tag et kig på antallet af medlemmer, som A-kassen har. Jo flere medlemmer, jo større sandsynlighed er der for, at de har specialister, der kan hjælpe og vejlede dig. Undersøg derefter hvad A-kassen rent faktisk hjælper deres medlemmer med. Gennemgå så deres Trustpilot og Facebook for at se, hvordan de håndterer henvendelserne fra deres medlemmer. A-kasser er som nævnt meget forskellige, og tilbyder deres medlemmer forskellige ting. Derfor bør du kigge efter, hvilke tillægsydelser A-kassen kan tilbyde, og hvad du helt konkret får for dit kontingent. Bruger du listen ovenfor, vil det være muligt for dig at finde den bedste og billigste A-kasse, der kan klare alle dine behov.

Fordele ved at være medlem af en A-kasse

Er du medlem af en A-kasse, er du sikret dagpenge, hvis du er så uheldig at opleve arbejdsløshed. Dagpengene bliver udbetalt fra din A-kasse, og sikrer at du stadig har råd til at betale dine udgifter. Samtidig er dagpenge klart at foretrække frem for kontanthjælp, da du på dagpenge opnår en højere støtte. Som nyuddannet er det en stor fordel at tilmelde dig en a-kasse, allerede mens du er studerende. Er du tilmeldt en A-kasse, er du nemlig sikret dagpenge, direkte efter studiet, hvis det er svært at finde et job efter endt uddannelse. Som studerende under 30 år kan du oftest være medlem af en A-kasse helt gratis. Har du brug for at blive opkvalificeret og blive mere attraktiv på arbejdsmarkedet, tilbyder A-kassen økonomisk støtte til forskellige uddannelser og kurser. A-kassen betaler dermed for at gøre dig mere attraktiv på arbejdsmarkedet. Du modtager samtidig personlig vejledning til udarbejdelse af jobansøgning, CV eller til at finde den efteruddannelse, der lige netop passer til dig.

Selvom det koster en del penge at være medlem af en A-kasse, kan du også spare penge ved at være medlem af en A-kasse. Mange A-kasser har lavet samarbejde med forskellige virksomheder, såsom forsikringsselskaber, som tilbyder en rabat, hvis du kan fremvise, at du er medlem af netop den A-kasse, som de samarbejder med.

Hvad er en A-kasse for selvstændige?

Når du er selvstændig, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, der gælder i A-kasser for selvstændige. For nogle selvstændige vil det ikke give mening at indbetale til en A-kasse, specielt hvis du ejer et Holdingselskab udover dit driftsselskab. Dette skyldes, at A-kassen oftest kræver, at du opløser og lukker samtlige af dine cvr-numre, før du kan få udbetalt dagpenge. Så her kan selv den billigste A-kasse blive en dyr fornøjelse.

Hvis du ikke ønsker at benytte en A-kasse som selvstændig, kan et alternativ være at tegne en lønsikring. Her skal du vælge en lønsikring, der ikke kræver, at du er medlem af en A-kasse. Tegnes der en lønsikring, er du sikret løn efter nedlukning af din virksomhed, men uden at skulle opløse og nedlukke dit holdingselskab.

Kan man trække A-kassen fra i skat?

Det er i Danmark muligt at trække din A-kasse-indbetaling fra i skat. Sagt på en anden måde, du får fradrag på dit kontingent til A-kassen. Hvilket betyder, at den pris du rent faktisk betaler til din A-kasse, er lavere end prisskiltet, der står ved de forskellige A-kasser.

Husk at du skal ændre din forskudsopgørelse, når du tilmelder dig en A-kasse for at sikre, at du får dit fradrag løbende.

Hvor meget kan man få i dagpenge?

For at kunne beregne din dagpengesats, tager A-kassen udgangspunkt i din indkomst i de seneste to år. Dagpengesatsen vil blive beregnet ud fra de 12 af månederne, hvor du har haft den største indtægt. Du kan højest få udbetalt 90% af din indtægt, og samtidig er der et max beløb på, hvor meget du kan få udbetalt. Det er altid det samme beløb, du vil modtage i dagpenge, uanset hvilken A-kasse du har valgt. Selv den billigste A-kasse udbetaler det samme, som den dyreste A-kasse.

Kan man holde ferie, når man modtager dagpenge?

Du har ret til at holde ferie, når du modtager dagpenge. Bare du husker at melde det til dit jobcenter, senest 14 dage før, du holder ferie. Så giver jobcentret oplysningen videre til din A-kasse. Når du holder ferie, skal du bruge de feriepenge, du har optjent i dit tidligere job eller søge om feriedagpenge. Du vil aldrig kunne få udbetalt både dagpenge fra din A-kasse og feriepenge samtidig. Feriepenge er noget, du optjener når du er i arbejde, og feriedagpenge optjener du bl.a., når du er på dagpenge.

Hvad er supplerende dagpenge?

Hvis du ikke har et fuldtidsarbejde, har du mulighed for at få supplerende dagpenge i en periode. Dette kræver dog, at du er medlem af en A-kasse.

Hvordan skifter jeg A-kasse?

Hvis du allerede er medlem af en A-kasse, men ønsker at skifte til en anden A-kasse, så er det meget simpelt. Du skal blot meddele din nye A-kasse, hvor du på nuværende tidspunkt er medlem. Så sørger de for at flytte dit medlemskab, og du bevarer din anciennitet. På den måde kan du altid have den bedste A-kasse og den billigste A-kasse, uden at miste din anciennitet.

Hvordan melder man sig ud af en A-kasse?

Når du ønsker at udmelde dig fra din A-kasse, kan du gøre det via A-kassens hjemmeside eller sende dem en mail. Du bør være opmærksom på, at der oftest findes et opsigelsesvarsel i den pågældende A-kasse. Ønsker du blot at skifte til en anden A-kasse, skal du ikke sende en udmeldelse til din A-kasse. Du skal blot informere din nye A-kasse om, hvilken A-kasse du tidligere benyttede, og så klarer de overflytningen for dig. Samtidig får du også hele din anciennitet med over i den nye A-kasse.

Kan man blive udelukket fra en A-kasse?

Hvis du ikke overholder de aftaler, du har med din a-kasse, kan du miste retten til at modtage dagpenge i en periode. Der kan være flere grunde, der gør, at du mister retten til dagpenge fra din A-kasse. Det kan være udeblivelse fra en aktivitet, jobcentret har indkaldt til, ikke møder op til en jobsamtale, selvforskyldt ledighed o.l. Sker det to gange indenfor 12 måneder, at du ikke overholder A-kassens regler, mister du retten til dagpenge. Du kan dog optjene retten til dagpenge igen.

Hvad er forskellen på en A-kasse og en fagforening?

En A-kasse og en fagforening er ikke det samme, selvom mange ofte forveksler dem med hinanden. Du betaler kontingent til begge dele, men ellers har de i det hele taget ikke ret meget til fældes. En A-kasse står for den økonomiske del. A-kassen udbetaler dagpenge, feriepenge, barsels-dagpenge, efterløn ol. Samtidig hjælper A-kassen dig hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, hvis du bliver arbejdsløs, via kurser og uddannelse.

Fagforeningen står for den juridiske del. Har du og din arbejdsgiver uoverensstemmelser, hjælper fagforeningens sagsbehandlere, jurister og advokater dig med at finde frem til en acceptabel løsning. Dette kunne være i forbindelse med ansættelse, barsel, sygdom, pension opsigelse o.l. Samtidig er juridisk bistand gratis for medlemmer af en fagforening.

Det kan være en fordel, hvis du er medlem både af en A-kasse og en fagforening.

Hvad sker der, hvis man bliver arbejdsløs, og ikke er i en A-kasse?

Hvis du ikke er i en A-kasse og bliver arbejdsløs, skal du klare dig selv. Er dette ikke muligt, har du mulighed for at søge det offentlige om kontanthjælp.

Arbejder du i en branche, med høj arbejdsløshed, men du ikke mener økonomien er til betale til en A-kasse, så bør du nøje overveje konsekvenserne af dette. For sandsynligheden for, at kontanthjælpen kan dække alle dine udgifter, er ikke særlig stor. Her bør du overveje at gå efter den billigste A-kasse, så du er sikret dagpenge, hvis du er uheldig og bliver arbejdsløs.