Forældre har fået nok: "Vi har råbt og skreget til ledelsen"

En frustreret forældregruppe fra Holbæk har skrevet direkte til borgmesteren. De er bekymrede for børn og personale i deres børns daginstitution. Her oplever de, at én pædagogmedhjælper nogle gange står alene med 23 børnehavebørn.

Sebastian Jensen fra Holbæk er bekymret for sin 4-årige søns trivsel i kommunens daginstitution, hvor forældrene nogle gange er vidner til, at en pædagogmedhjælper står alene med 23 børnehavebørn.

- Normeringen er bare faldet og faldet, og det er ikke holdbart. Jeg har det dårligt med at aflevere mit barn til et presset personale, der umuligt kan nå at give omsorg til så mange børn, lyder det fra Sebastian Jensen.

Han er nu gået sammen med en håndfuld andre forældre om en underskiftindsamling for flere ansatte i daginstitutionen. De vil inden længe sende underskrifterne til kommunens borgmester sammen med et brev, hvori de beskylder kommunen for at svigte personale og børn.

Personalet kan ikke nå børnene

”Det er IKKE i orden, at 2-4 medarbejdere skal kunne varetage to stuer med op til 45 børn.  Hvordan vil I forklare jer, hvis der sker noget alvorligt med et barn på grund af manglende personale,” står der blandt andet i brevet, som Avisen.dk har set.

Sebastian Jensen forklarer, at der i sønnens institution er 45 børnehavebørn fordelt på to stuer, der hver har tilknyttet to pædagoger eller pædagogmedhjælpere. Det betyder, at der er to voksne på en stue med børnehavebørn hver dag fra 11-13. Men i ydertimerne fra klokken 8-11 og fra klokken 13-17 oplever forældrene, at der nogle gange kun er en pædagog eller pædagogmedhjælper alene på stuen med op til 23 børn.

- Det er jo helt vanvittigt. Personalet gør deres bedste, men de kan jo ikke nå alle børn, når de er så få. Vi har råbt og skreget til ledelsen, men de kan ikke gøre noget. Derfor går vi nu til borgmesteren, lyder det fra Sebastian Jensen

Leder kan ikke gøre noget

Sebastian Jensen forklarer, at han og andre forældre tidligere har rettet deres bekymringer til institutionens ledelse. Ledelsen har meldt tilbage, at det er ude af deres hænder at skaffe mere personale, da de arbejder inden for de økonomiske rammer, som Holbæk Kommune har fastlagt.

Daginstitutionens distriktsleder bekræfter over for Avisen.dk, at hun er bekendt med forældrenes bekymring. Men hun fastslår også, at hun som distriktsleder ikke har mulighed for at påvirke den økonomiske ramme, som kommunen har opstillet. Det er altså ikke muligt for lederen at kræve flere penge af kommunen til at ansætte flere pædagoger.

- Det her er et klokkeklart eksempel på, at kommunerne ikke kan varetage opgaven på børneområdet og sørge for, at der er nok pædagoger nok til vores børn, lyder det fra Sebastian Jensen

Nedprioriterer børnene

I Forældrenes Landsforening, FOLA, fortæller formanden, Dorthe Boe Danbjørg, at eksemplet fra Holbæk langt fra er enestående:

- Vi hører igen og igen fra bekymrede forældre og pædagoger, at der i deres institutioner er for få pædagoger, og at det går ud over børnene, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Hun ærgrer sig over, at regeringens nye børnepakke, der blev fremlagt lige før valget, lægger op til, at det fortsat er kommunernes ansvar at fordele pengene og dermed bestemme, hvor meget personale, der skal være i daginstitutionerne.

Det nytter ikke, at ansvaret er ude i kommunerne, for vi kan jo se, at de nedprioriterer området og sender pengene et andet sted hen. Det er nødvendigt med en central minimumsnormering, fastslår Dorthe Boe Danbjørg.

Kommunen: Der er kommet flere penge

Avisen.dk har fået oplyst af distriktslederen, at der i pågældende institution er ansat fem medarbejdere til 20 børn under tre år, som er fordelt på to grupper. Og seks medarbejdere til 44 børn over tre år fordelt på to grupper. To af medarbejderne er studerende. Det har ikke været muligt, at få svar på, hvor mange af de ansatte, der er fuldtidsansatte.

Sebastian Jensen oplyser, at der på de to børnehavestuer er ansat en pædagog på fuldtid, en pædagog på 32 timer, en pædagogmedhjælper på fuldtid og en pædagogmedhjælper på 35 timer om ugen.

Formanden for Holbæk kommunes børneudvalg, Lars Dinesen (S) siger:

-Jeg kender ikke til den konkrete sag, men kommunen tilfører flere penge til børneområdet de næste to år.

 

Borgmesteren i Holbæk, Søren Kjærsgaard (V) kender ikke til sagen og har ikke tidligere hørt, at der har været bekymringer fra forældrene til børnene i institutionen.
- Det lyder mærkeligt. For der er netop blevet tilført flere penge til området i 2013 og 2014, og vi har planer om at tilføje flere penge de næste år. Det lyder som om, at distriktslederen har disponeret sin økonomi for resten af budgetåret, og der derfor ikke plads til at ansætte flere pædagoger. Men der er kommet flere penge til, fastslår Søren Kjærsgaard (V).

 

 

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.