Asylboom: "Det er nærmest skadeligt at gå på arbejde"

41 procent af kommunerne har ikke medarbejdere nok til at håndtere presset fra nyankomne flygtninge, viser ny undersøgelse. "Der følger penge med, brug dem dog," lyder budskabet fra integrationsministeren.
Alene det, at skaffe lægehjælp til de mange nye flygtninge volder problemer for kommunerne
Alene det, at skaffe lægehjælp til de mange nye flygtninge volder problemer for kommunerne FOTO: Scanpix/Jeppe Bøje Nielsen

Socialrådgivere, boligmedarbejdere og jobkonsulenter er ved at drukne i arbejde, fordi de forsøger at holde trit med de store mængder flygtninge, som kommunerne skal modtage.

I fire ud af ti kommuner er antallet af flygtninge steget så meget, at kommunen ikke har nok medarbejdere til at tage ordentligt imod dem.

Det viser en ny undersøgelse, som analysefirma LG Insight har foretaget for Avisen.dk.

Dansk Socialrådgiverforening repræsenterer en stor del af de kommunale integrationsmedarbejdere og frygter, at arbejdspresset skader både arbejdsmiljø og integration.

"De knokler derude for at følge med. Vi hører om dobbelte og tredobbelte sagstal. Det betyder jo, at det nærmest er skadeligt at gå på arbejde, og det er helt sikkert, at kvaliteten ikke kommer til at leve op til de standarder, vi ellers sætter for integrationen," siger formand Majbrit Berlau.

"Det er en uholdbar situation"

Fagforeningen HK Kommunal er også bekymret over arbejdspresset blandt deres medlemmer.

"Det er ikke en holdbar situation. Det er hverken fair over for medarbejdere eller asylansøgere, som risikerer en dårlig behandling," siger næstformand Mads Samsing.

En eksplosiv stigning i antallet af flygtninge og asylansøgere i Danmark har sat kommunerne under stærkt pres.

Alene i de første ni måneder af 2014 har Danmark modtaget 10.883 asylansøgere - 44 procent mere end i hele 2013.

Læs også: Akut boligmangel: Flygtninge ryger på campingplads

Som konsekvens har staten opjusteret 2014-kvoterne for fordeling af flygtninge mellem kommunerne til det dobbelte.

Viborg Kommune har allerede modtaget 119 flygtninge i år, selv om kvoten lød på 72.

Selv med to ekstra sagsbehandlere sætter det medarbejderne så meget under pres, at de må prioritere de mest nødvendige opgaver på bekostning af omsorgen for de nyankomne flygtninge.

Læs også: 22 flygtninge på to dage - værs'go Viborg

"Det piner vores medarbejdere, at de ikke er i stand til at opretholde den service, de normalt yder. Det har de ikke tid til, selvom det er meget vigtigt," siger Bettina Lundum Sørensen, der er teamleder for integration på Jobcenter Viborg.

Manu Sareen: "Kommunerne får penge nok"

79 ud af de 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen fra LG Insight. 95 procent af de integrationsansvarlige efterlyser mere økonomisk støtte til at ansætte flere medarbejdere.

"Naturligvis skal skal der ansættes flere mennesker, og naturligvis koster det penge, når antallet af flygtninge stiger," siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for beskæftigelsesudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

Men de penge er der allerede, lyder det fra Social- og Integrationsminister Manu Sareen (R). Den enkelte kommune modtager nemlig et månedligt tilskud per flygtning, som dermed stiger i takt med antallet.

"Det er meget enkelt, at når der kommer flere flygtninge, følger der også flere penge med, og kommunerne får også fuldt finansieret de opgaver, de har. Mit bud vil helt klart være, at kommunerne skal prioritere den her indsats," siger Manu Sareen.

Endnu flere flygtninge i 2015

På et møde med KL tirsdag afviste regeringen at give kommunerne ekstra penge til at klare flygtningepresset.

Læs også: Trods asyl-pres: Kassen smækket i for kommuner

KL understreger, at der er store udgifter forbundet med at øge kommunernes integrationsindsats.

"I kommunerne får vi flere penge fra staten, hvis vi skal tage imod flere flygtninge. Men der er også afledte økonomiske konsekvenser, når antallet af flygtninge stiger. For eksempel vil øget efterspørgsel efter boliger presse boligpriserne og huslejen i vejret. Så der er økonomiske aspekter ved det her, som vi skal have drøftet med regeringen," siger Jacob Bundsgaard.

Og der er intet, der tyder på, at tilstrømningen af flygtninge bliver mindre lige foreløbig. I et brev til borgmestrene skriver KL, at det ikke kan udelukkes, at kommunerne skal modtage tre til fire gange så mange flygtninge til næste år.

Undersøgelsen

Har kommunen dimensioneret medarbejdere og tilbud efter det faktiske antal modtagne flygtninge og/eller forventninger om mulige familiesammenføringer?


  • Vi har alene dimensioneret indsatsen efter det antal flygtninge, vi har modtaget - 27 pct.
  • Vi har også dimensioneret indsatsen efter det forventede antal familiesammenføringer - 20 pct.
  • Vi har hverken dimensioneret antal medarbejdere og tilbud efter antal modtagne flygtninge eller forventede familiesammenføringer - 41 pct.
  • Ved ikke - 4 pct.
  • Andet - 9 pct.

 

Kilde: LG Insigt for Avisen.dk. Undersøgelsen er udført blandt integrationsansvarlige i kommunerne. 79 har svaret.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.